Vi kaller oss en ledende elbilnasjon, så man skulle jo tro at vi også var ledende på elbillading, slik er det ikke når det gjelder å bygge gode ladeanlegg.

Et ferskt eksempel, som også har preget nyhetsbildet den siste tiden, illustrerer dette godt: Nylig fikk et norsk ladesuksesselskap brev fra svenske Elsäkerhetsverket. Brevet pekte på flere alvorlige feil og mangler i selskapets produkt, som igjen førte til at Elsäkerhetsverket besluttet å gi selskapet salgsforbud i Sverige.

Man kan jo spørre seg hvorfor det svenske Elsäkerhetsverket måtte komme på banen, når både Naf og Rejlers Elsikkerhet allerede i fjor varslet om disse manglene.

Kjetil Hulbach
Kjetil Hulbach

Nå må hele bransjen ta tak for å bidra til et nødvendig kompetanseløft. Hvis ikke er det sluttbrukerne og eierne av ladeanlegg som står igjen som taperne.

Problemet i denne saken er at produktet ikke har jordfeilbryter som er i henhold til den standarden produsenten hevder det har (61008-1), og heller ikke har riktig DC-beskyttelse i ladeboksen, slik den internasjonale elektroniske standarden tilsier.

En jordfeilbryter kobler automatisk ut strømmen hvis det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget.

Produsenten selv sier at sikkerheten er ivaretatt med et egenutviklet jordfeilvern basert på elektronikk på et kretskort, og at releer skal koble ut og dermed fungere på samme måte som en tradisjonell jordfeilbryter.

Det er forskjell på å teste et jordfeilvern når alt er i orden og på å teste det i en reell og potensiell farlig situasjon etter at produktet har fått noen år i drift med temperaturendringer, støvinntrenging og slitasje. Vil jordfeilvernet da virke som det skal?

Det er riktig som det hevdes i denne diskusjonen at standarder ikke er det samme som forskrifter, men standarder benyttes som et minstekrav for å dokumentere at forskriftene er fulgt.

Standardene er også innarbeidet og testet i flere år og derfor vet vi at dette er noe som fungerer, også i en feilsituasjon.

At det ikke har oppstått farlige situasjoner ennå, er ikke nødvendigvis et bevis på at alt er i orden. Alt av utstyr som benyttes for lading, er relativt nytt og er ennå ikke blitt nedslitt. Om Elsäkerhetsverkets beslutning også står fast etter produsentens anke, skal norske myndigheter ved Nkom og DSB ha en veldig god grunn til ikke å følge svenskenes beslutning.

Hvis ikke tiltak blir iverksatt, kan resultatet nå bli at alle ladeanlegg fra denne produsenten står i fare for å bli stengt eller frakoblet.

Det er mange ladebokser på markedet som leveres med påstått integrert jordfeilvern. Dessverre er det svært sjelden at disse jordfeilvernerne faktisk oppfyller kravene i standardene.

Det er ikke nok i seg selv at produktet er testet etter standarden, det skal også være konstruert etter standarden. Som Elsäkerhetsverket også sier: Et produkt er aldri delvis i samsvar med standard. Enten er det i samsvar, eller så er det ikke.

Les også innlegget om dette fra mars i fjor: Mange feil i ladeanlegg for elbiler, men de med ansvaret sover på vakt

Skal vi lykkes med elektrifisering av bilparken må det bygges gode ladeanlegg som varer i mange år fremover og som tåler store påkjenninger. Alt annet er lite bærekraftig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.