Det finnes en «kjøpe-først» effekt i boligmarkedet, og det er liten tvil om at hastverk med å handle kan gi små kortsiktige utslag i priser i både lokalmarkeder og nasjonalt.

Det er derimot langt fra en simulering som samsvarer med utvikling av boligpriser til å kunne trekke slutninger om at en stor endring i andelen som kjøper først kan påvirke boligprisene, slik det hevdes av Espen R. Moen og Plamen Nenov fra Handelshøyskolen BI i en kommentar i DN 19. april.

Endre Jo Reite
Endre Jo Reite

Det de finner kan like gjerne være en virkning som en årsak, og i analysene må man også ta hensyn til endringer i mulighetene til å få lån.

Artikkelen bygger på en antagelse om at boligkjøpere har valg om å kjøpe eller selge først. Det er langt mellom de gangene en bank møter kunder som skal bytte bolig og faktisk ønsker å selge først. Boliger finansieres med lån, og en betydelig andel av de som selger først, er tvunget til det.

For å skape bedre forståelse for dynamikken i boligmarkedet må man derfor ta med hvor stor del av husholdningene som har mulighet til å kjøpe først, og hvilke endringer som skjer i bankenes vilje til å la dem gjøre det.

Are Oust
Are Oust

Fallende rentekostnader gjør det ikke bare billigere å bli sittende som eier av to boliger i en periode. Det har også, sammen med bedre verktøy for å beregne verdien av boliger, medført at bankene har vært mer villig til å mellomfinansiere.

Når lave renter i tillegg har kommet samtidig med en økt leiepris har altså konsekvensen av å bli sittende med to boliger falt og frykten er ytterligere redusert ved at de fleste har klart å selge raskt når de først ville. Forbrukerne har altså økt ønske om å kjøpe før de selger, og bankene har hatt en vilje til å strekke seg lengre i å la kunder mellomfinansiere kjøp.

I to perioder har bankene sett mørkere på risiko for fall i boligpriser – i 2009 og 2013. Begge disse periodene var preget av innstramning i mulighetene for å få finansiering til å kjøpe først.

I en bydel som St. Hanshaugen er det mange leiligheter som er relativt like, så du finner sikkert noe som passer om du selger først. I Nordre Aker er det større innslag av boliger du ikke vet når og om er til salgs.

Bydeler med stort innslag av mindre leiligheter vil også raskere påvirkes av endringer i mulighetene yngre husholdninger har til boligbytte. Bydeler med mer eneboliger og rekkehus vil sannsynligvis påvirkes mer av mulighetene mer etablerte husholdninger har til boligbytte.

En endring i andelen som kjøper først kan være et uttrykk for endringer i forventning til boligpriser. Ikke bare hos forbrukerne, men også hos bankene som skal innvilge lånet som muliggjør å kjøpe først.

Et stort fall i andelen som kjøper først, kan altså like gjerne være et resultat av andre faktorer og endringer i forventninger og finansieringsmuligheter, som en årsak til et prisfall.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

… fall i andelen som kjøper først, kan altså like gjerne være et resultat av andre faktorer (...), som en årsak til et prisfall