Øystein Dørum påpekte i DN for to år siden at Nasjonalregnskapet viser at andelen av fastlandsinvesteringene som gjøres i bedrifter, er den laveste på nær 30 år. Da er boliginvesteringer og offentlige investeringer tatt ut av tallene. Den økonomiske satsingen i Norge skjer i offentlig sektor, oljevirksomheten og ikke minst i boligmarkedet. Det er bred enighet om at dette er uheldig og at mer av norsk kapital burde gått til fremtidsrettet næringsvirksomhet. Derfor er det merkelig at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nå oppfordrer norske kapitaleiere til å investere i mer eiendom, kjøpe statens aksjer i Entra.

Målet er «å styrke det private eierskap i Norge», sier Isaksen. Ingen urimelig målsetning for en Høyre-statsråd, men er det fremtidsrettet næringspolitikk å lede mer norsk kapital inn i eiendomssektoren?

Isaksen vil nok hevde at det ikke er en statlig oppgave å drive eiendomsselskap, men når offentlig sektor utgjør 62 prosent av leietagerne i Entra og utleiegraden er 96 prosent, blir spørsmålet snarere: Er det mer lønnsomt å leie enn å eie?

Skattebetalerne må få se hvilke beregninger som ligger til grunn for salget. Eller dreier det seg bare om ideologi?

Uansett er det kritikkverdig at en næringsminister aktivt bidrar til å kanalisere enda mer privat kapital inn i eiendomssektoren, kapital som kunne gått til langt mer fremtidsrettet og dynamisk næringsvirksomhet.

Professor Annette Alstadsæter pekte i kronikk i DN 30. april på at nå er det store spørsmålet «kva skal vi leva av etter olja» og konkluderer: «Svarer er ikke hytter og hus».

Men næringsministeren er tydeligvis av en annen oppfatning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.