I innlegget «Elfly-drømmen er satt på bakken» i DN 30. april kommer Einar Sørensen med påstander som ikke kan få stå uimotsagt. Vi nøyer oss med å kommentere noen av dem.

I innlegget påstås det blant annet at Avinor har «satset på E-Fan X som bærebjelke for klimavennlig luftfart i Norge». Det stemmer ikke. Avinor er teknologinøytrale, og det er i dag over 200 innovasjonsprosjekter globalt som jobber med elektrifisering av luftfart.

Innlegget kan også gi inntrykk av at E-Fan X var et fly under utvikling som skulle selges til kunder. Det stemmer heller ikke. I E-Fan X-prosjektet benyttes en gammel flymodell – BAE 146 – som testplattform for en hybridelektrisk drivlinje på 2MW. Prosjektet har allerede generert svært mye kunnskap og erfaring. Drivlinjen utvikles av blant annet Rolls-Royce i Trondheim, og testprogrammet vil bli fullført i løpet av året. Det er den kostbare testflyvningen av E-Fan X som med denne beslutningen ikke blir gjennomført.

Et realistisk scenario er at de første flyene som blir elektrifisert er små – mest sannsynlig opp til 19 seter. Med dagens batteriteknologi vil de ha begrenset rekkevidde, men mer enn tilstrekkelig for svært mange ruter på kortbanenettet i Norge.

Utvikling av fly og komponenter til fly tar lang tid, og man må følgelig starte tidlig. Det er det Airbus og Rolls-Royce gjør. De går begge videre med andre lignende prosjekter. At siste fase av E-Fan X termineres i den vanskelige tiden luftfarten nå står i, endrer på ingen måte Avinors posisjon og engasjement for elektrifisering av norsk luftfart.

Norge er spesielt egnet til å være et foregangsland for en mer bærekraftig luftfart. Dette kan derfor være en mulighet for Norge og norsk industri. Både for å bruke teknologien, men også til å utvikle og kanskje produsere viktige deler i denne verdikjeden. Her er det store muligheter, også etter koronapandemien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.