Innlegg: Elbilenes bomringfordeler bør revurderes

Elbilfordelene i bomringene bør avvikles hvis målet med bommene er mindre kø, mer kollektivreiser, sykling og gange og å samle inn penger til bedre veier og kollektivtilbud.

Forhandlingene om Oslopakke 3 er krevende – på grunn av elbilfordelene er inntektene fra bomringene lavere enn planlagt , skriver Lana Krehic.
Forhandlingene om Oslopakke 3 er krevende – på grunn av elbilfordelene er inntektene fra bomringene lavere enn planlagt , skriver Lana Krehic.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 11. January 2022, kl. 09.52Oppdatert 11. January 2022, kl. 09.52