I vår kronikk (DN 21. juni) fremhevet vi snarere et stort behov for å ha minst tre tanker i hodet på én gang når kommende bilavgifter inkludert bompenger skal fastsettes; miljø, samfunnsøkonomi og sosial fordeling av goder og ulemper.

Det er ikke overraskende at Unni Berge i Elbilforeningen (DN 25.juni) ønsker å fremme fortsatt vekst i elbilmarkedet – og at begrunnelsen er utfasing av fossilt drivstoff. Vi sympatiserer med innsatsen Elbilforeningen og myndighetene lenge har gjort for å gi insentiver til kjøp av elbiler fremfor fossildrevne biler.

Men trengselen i byene, kostnadene knyttet til økt biltrafikk, og fordelingsaspekter (by-land, ulike grupper) gjør at det fremtidige avgiftssystemet må graderes ut fra flere kriterier enn type bil. Ikke minst bør situasjonen til ikke-bilister tas med i betraktningen. Berge poengterer viktigheten av mobilitet, det å kunne bevege seg rundt. Vi er enige i dette. På linje med god helsehjelp, bør mobilitet – ikke bilkjøring – være en rett for alle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.