Innlegg: Et bedre bompengesystem må til – elbilen er jo ikke et mål i seg selv

Elbiler gir minst like stort utslipp av svevestøv – de er tyngre – og elbiler har de samme kø-, ulykkes- og støyeffektene som andre kjøretøy. Det er kostnader som bør med.

Veitrafikken i Oslo står for bare én prosent av Norges utslipp av klimagasser, skriver artikkelforfatterne.
Veitrafikken i Oslo står for bare én prosent av Norges utslipp av klimagasser, skriver artikkelforfatterne.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 25. January 2021, kl. 14.50Oppdatert 25. January 2021, kl. 14.50