Nok materialer til bilbatterier og solpaneler

Prisen på solstrøm og batterier har falt raskt og systematisk i mange år, og denne kombinasjonen vil ta en stadig større rolle i verdens energisystem fremover. De siste to årene har det imidlertid stadig dukket opp påstander om at det ikke er nok metaller i verden til at dette kan la seg realisere, ofte skrevet av en petroleumsgeolog eller kjernefysiker.

I DN 16. januar skriver geologiprofessor Knut Bjørlykke blant annet at hvis større land i Europa skulle gå over til elbiler, «ville vi raskt slippe opp for metaller på en global skala». Det er en absurd, gal påstand.

Verdens største bilprodusenter har de siste årene alle annonsert at de forbereder en rask overgang til elbiler. Det ville de selvsagt ikke gjort dersom de trodde at det ikke var mulig.

En viktig grunn til at det ikke vil bli manko på metaller, er at det i praksis finnes ganske mange alternative materialer som kan brukes i batterier. Det er ingen sjeldne materialer som man er absolutt avhengig av.

I anoden brukes primært grunnstoffet karbon – og etter hvert mer silisium. Begge er blant verdens mest vanlige grunnstoff. I katoden kan man velge mellom ulike kombinasjoner av nikkel, kobolt, mangan, jern og fosfat i tillegg til det svært vanlige oksygen. I elmotorene kan man også bruke ulike sjeldne jordartsmetaller, men det er ingen av disse man absolutt må bruke.

Litium er det eneste man virkelig er avhengig av i dagens batterier, men det grunnstoffet er det nok av.

For solkraft er det enda enklere. Solpanelene er primært basert på silisium – et av verdens aller vanligste grunnstoff og som finnes i stein og sand. Solpanelene i dag har også noen syltynne ledninger av sølv, men dette er på samme måte et materiale som kan erstattes med andre metaller dersom det på noe tidspunkt skulle bli manko.

Bjørlykke er for øvrig svært opptatt av at det er CO 2-utslipp og annen forurensning knyttet til utvinning av metaller til batteriene. Det er riktig, men stadig flere livsløpsanalyser viser at det likevel er store gevinster ved overgangen fra fossile råstoff til elbiler. Etter hvert som strømmen blir renere, vil gevinsten bare øke.

Det er samtidig god grunn til å stille krav til forsvarlig gruvedrift og høy grad av resirkulering av batterimaterialene når den tid kommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.