Vi som jobber med det grønne skiftet i transportsektoren kjenner på kroppen at det går for tregt. Stortinget har bedt regjeringen levere en nasjonal ladestrategi innen utgangen av året. Vi trenger avklaringer og forutsigbarhet.

I Norge har Circle K etablert over 700 hurtigladere ladere på våre energistasjoner. Antall ladere skulle nå vært nær det dobbelte. Vi har satt av pengene og vil redusere ladekøene på de travleste tidspunktene for å gjøre det tryggere å velge elbil. Og å velge Circle K selvfølgelig.

Men ubrukte milliardinvesteringer til ladere gjelder ikke bare oss. Det gjelder flere store bransjeaktører som ønsker å bidra til omstilling til mer bærekraftig transport.

Hans-Olav Høidahl
Hans-Olav Høidahl

Veksten i antall elbiler har vært en kjent og planlagt utvikling. Men treg saksbehandling hos nettselskaper og kommuner, svært varierende kostnader og manglende forutsigbarhet for utbyggere hindrer utbyggingen. Dette har vi og pådriverne i markedet påpekt siden beslutningen om å gjøre Norge til foregangsland for elektrifisering. Vedtakene om å gjøre elbiler avgiftsfrie ble tatt ved inngangen til 2000-tallet.

Nå er det knapphet på strøm, høye priser og økt usikkerhet. Det kan føre til en forsterket bekymring hos den enkelte forbruker om tilgangen på god og rimelig lading. Det er snakk om individuell ladeangst.

For oss i bransjen knytter angsten seg til muligheten for en trygg og forutsigbar utbygging av ladere i hele landet og realisering av nasjonale målsetninger om grønt skifte. Det er nasjonal ladeangst.

Når vår nettverkssjef i Norge forteller at det kan ta opptil seks måneder før meldingen med søknad om strøm til en ladestasjon blir åpnet. Det tar inntil to år å få tildelt en saksbehandler, etterfulgt av en svært lang saksbehandlingstid.

Da er det fristende å skyte på sendrektige nettselskaper. Men de bakenforliggende reguleringene og uklare ansvarsforhold bidrar også til å gjøre nettselskapenes situasjon krevende.

Håndgripelige løsninger, for den som har politisk vilje og handlekraft, ligger allerede på bordet:

  • Definér nettselskapenes ansvar for «vanlig forsyning» til også å omfatte samfunnskritisk infrastruktur som vei og ladenettverk.
  • Etabler hurtigbehandling for ladesøknader hos nettselskaper og kommuner.
  • Etabler støtteordninger for innfasing av elektriske tungbiler.
  • Gi NVE et entydig ansvar for en investeringsplan som støtter utbyggingen av ladenett i Norge.

Norge ser på seg selv som ledende, men i Sverige har regjeringen startet kartleggingen av konkrete løsninger for raskere etablering av ladere. Da Circle K nylig startet byggingen av ladenettverk for tungbil, skjedde det ikke i Norge, men ved Vädermotet, utenfor Göteborg.

Vi er stolte over å være del av et globalt utstillingsvindu for elbillading i Norge, men størstedelen av jobben ligger foran oss. Det er tid for å handle.

Håndgripelige løsninger for den som har politisk vilje og handlekraft ligger allerede på bordet

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.