Under overskriften «mange feil i ladeanlegg for elbiler, men de med ansvaret sover på vakt» kunne vi i et innlegg i DN 28. mars lese at det er nærmest fritt frem å levere utstyr og installasjoner som ikke følger grunnleggende og lovpålagte krav. Påstanden krever en kommentar fra DSB som ansvarlig myndighet for elsikkerhet.

I Norge ble elbiler tidlig et utbredt produkt grunnet en villet politikk med tilhørende incentiver. Dette la også grunnlaget for at vi tidlig fikk på plass retningslinjer og krav til blant annet ladeløsninger for å sikre at ladning kunne skje så trygt som mulig for elbileiere og forbrukere.

Normer og retningslinjer er grunnlaget for at produsenter utvikler og produserer utstyr som er i samsvar med kravene.

Når en produsent skal ut på markedet med en ladestasjon eller laderobot, må produsenten selv gjennomføre en vurdering av at utstyret samsvarer med gjeldende regelverk og er testet etter en produktnorm. Samsvarserklæringen betyr at produsenten går god for at oppfyller sikkerhetskravene i regelverket, og da skal den som kjøper denne typen utstyr for bruk i en installasjon være sikker på at utstyret oppfyller de krav til bruk og funksjon som kreves.

Produsenten skal da CE-merke produktene på basis av samsvarserklæringen og testdokumentasjonen. Nødvendige installasjonsbeskrivelser og merking skal følge produktet.

Så langt produsentens ansvar.

DSBs regelverk for elsikkerhet henviser i stor grad til normer og standarder. Kravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg oppfylles i stor grad gjennom normen NEK 400, som igjen viser til andre relevante normer for utførelse av bla ladeanlegg og laderoboter for elbiler. Tilsyn med elektriske installasjoner utføres i hovedsak av det lokale eltilsyn (DLE).

Så vidt vi er kjent med er det heller ikke kommet saker til DSB der det er gitt alvorlige avvik på denne typen anlegg. Dette er heller ikke lagt frem eller rapportert fra tilsynsbransjen som et problem.

Hvis installatørene ikke er tilstrekkelig oppdatert på teknologien og bransjen er usikker på regelverket har både myndighetene og bransjen en utfordring. Denne kan løses gjennom både kompetansebyggende tiltak og veiledning. Her har både bransjen og myndighetene et ansvar.

En forutsetning for utvikling av regelverk, normer og retningslinjer er kunnskap. Da må DSB som elsikkerhetsmyndighet få avvik og feil rapportert inn. Enten som tilsynsrapporter eller melding om farlige produkter.

Rapportering av avvik, og ikke minst vår oppfølging av gjentatte avvik, er et av våre beste virkemidler til å finne produkter eller installasjonsmetoder som kan være et utbredt problem. Hvis avvik ikke rapporteres, vil dette fortsette å være et ukjent problem med de konsekvenser det kan ha.

DSB vil derfor se alvorlig på avvik funnet under tilsyn som ikke rapporteres til DSB.

DSB har mottatt noen få bekymringsmeldinger på ladestasjoner som er satt på markedet, ingen av disse har vært av en slik art at man har sett det nødvendig å varsle om vedtak om omsetningsforbud.

Når det gjelder de konkrete bekymringene tatt opp i innlegget, vil DSB følge dette opp direkte.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.