Geir H. M. Bjertnæs, forsker i Statistisk sentralbyrå

Elbiler må få høyere engangs- og årsavgift enn bensin- og dieselbiler

Elbiler og andre null- og lavutslippsbiler bør få høyere engangs- eller årsavgifter enn tilsvarende «fossilbiler» – de betaler jo ikke for seg med drivstoffavgifter.

Publisert: Oppdatert:

Elbiler som fritas fra veibruksavgifter bør av samme grunn ilegges en ekstraavgift sammenlignet med bensin- og dieselbiler, i fravær av andre sosiale kostnader og gevinster som for eksempel stimulering av elbilteknologi, skriver artikkelforfatteren.
Elbiler som fritas fra veibruksavgifter bør av samme grunn ilegges en ekstraavgift sammenlignet med bensin- og dieselbiler, i fravær av andre sosiale kostnader og gevinster som for eksempel stimulering av elbilteknologi, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Javad Parsa)
Forsiden