Avgiftspolitikken for å få en grønnere bilpark koster flere milliarder kroner i året i tapte avgiftsinntekter, og kostnaden vil bare øke. Klimamålene krever store utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, men personbiler utgjør kun rundt 20 prosent av disse utslippene.