Misvisende om inntektsfall fra engangsavgift

Publisert 24. November 2017, kl. 19.34Oppdatert 24. November 2017, kl. 19.34