Verdens rikeste mann ankom Stavanger mandag. Han var her for å diskutere bærekraftig energi på ONS-konferansen, og Tesla-sjefen Elon Musk berømmet Norge for å omfavne elbilen, men ga samtidig sin velsignelse til økning av oljeproduksjonen. Til smil og klappsalver.

Musk hadde også noe annet på hjertet da han snakket til mediene: For å unngå sivilisasjonskollaps må vi øke fødselstallene.

Kristian Hoelscher
Kristian Hoelscher
Jason Miklian
Jason Miklian

Musk er både republikaner og liberalist – «libertarian» på engelsk – og har i det siste aktivt og åpent kommentert sosiale forhold. Han oppfordrer oss til å lage flere barn fordi «babyer er superkule», men samtidig kritiserer han miljø, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) for å være sosial ingeniørkunst.

Han hevder at «sammenbrudd i befolkningen på grunn av lave fødselstall er en mye større risiko for sivilisasjonen enn global oppvarming». Musk frykter at menneskeheten ikke kommer til å forsvinne med «et smell», men snarere at vi vil dø ut med «et klynk, i voksenbleier». Tannløse og skrøpelige, en ydmykende slutt på menneskeheten.

Det er ekstremt viktig å diskutere vår kollektive fremtid. Men hvis løsningene vi lander på skader dagens mennesker, gjør de oss en grunnleggende bjørnetjeneste.

Verdens rikeste mann, angivelig et teknisk geni, har meninger om hvordan vi skal styre samfunnet. Men hvor mye vekt skal vi egentlig legge på det han sier?

La oss først se på Musks påstand om at menneskeheten kommer til å minske, for så å svinne hen. Han leder et selskap verdt milliarder av dollar, og selger luksusprodukter. Han har selvsagt en egeninteresse av at befolkningen i rike land øker. Men planeten vår vil huse over åtte milliarder mennesker før slutten av året, og nærmere ti milliarder innen 2050.

Per i dag er de globale fruktbarhetstallene rundt 2,4 barn per kvinne, noe som utgjør godt over de 2,1 som trengs for å opprettholde befolkningen. Dette dekker selvfølgelig over enorme forskjeller:

  • Fruktbarheten går ned i høyinntektsland i Europa, Øst-Asia og Nord-Amerika, der kvinner i gjennomsnitt får 1,6 barn (i Norge er tallet 1,7).
  • I andre regioner er befolkningsveksten robust. Kvinner i Vest- og Sentral-Afrika har i gjennomsnitt 4,8 barn hver. I Øst- og Sør-Afrika ligger tallet på 4,1, og i de arabiske statene 3,2.

Et antatt fall i verdens befolkning vil ikke kunne komme før i neste århundre, sterkt overskygget av den klimakrisen vi står overfor i dag.

Så hvorfor kan ikke Musk bare glede seg over disse tallene?

Hvis vi i vesten bare tok imot flere migranter, kunne vi takle befolkningsnedgangen, stimulere økonomiene og samtidig avlaste demografisk press i det globale sør. Men Musk ser ikke dette som en løsning. Hans bekymring ser ut til å være hvem som får barn, og hvor disse barna blir født. Slike ideer er problematiske – også for Teslas markedsutsikter.

Musks besettelse med fødselstall er forankret i en liberalistisk filosofi påvirket av Ayn Rand, samt hans oppvekst under apartheid i en av Sør-Afrikas rikeste, hvite familier. To prinsipper synes å definere Musks verdensbilde: Du skal gjøre hva som helst for å knuse konkurrenten, og næringslivets giganter skal spille en avgjørende rolle i sosialpolitikken.

Musk har etterlevet begge disse prinsippene. Han emigrerte til USA, delvis for å unngå Sør-Afrikas obligatoriske militærtjeneste. Musk er sterkt negativ til «big government», men har nytt godt av syv milliarder dollar i statlige subsidier til sine bedrifter. Til tross for hans glansbilde av Tesla som verdens grønneste selskap, overrasket Musk mange i år da han kalte ESG «a scam … weaponised by phony social justice warriors».

Hvorfor har Musk så mye imot ESG, noen ufarlige prinsipper som veileder bedrifter som vil bidra til samfunnet?

ESG truer Musk fordi han selv vil bestemme hvem som skal hjelpes, og hvem som skal ignoreres.

I tillegg er Musks manglende støtte til mangfold en flekk som er vanskelig å fjerne. Tesla er blitt saksøkt gjentatte ganger for å være en anti-svart og anti-LHBT-arbeidsplass, og Musk selv har møtt anklager om seksuell trakassering. Selv de mest nesegruse biografiene dokumenterer flere eksempler på dårlig behandling av medarbeidere.

Musks fødselstallskorstog gjenspeiler hans gammeldagse holdninger til likestilling. Slik fremmer han en bakstreversk forståelse av familie og samfunn.

Musk har selvfølgelig rett til å ha egne meninger, men når de påvirker virksomheten hans, bør investorer være oppmerksomme. Musk bruker selskapene sine til å fremme strekt omstridt tankegods. Dette utgjør en vesentlig risiko for Tesla. Historien er full av store selskaper – Enron, WorldCom, Countrywide – som er blitt ødelagt av en karismatisk leders hybris. Når varsellampene blinker over tid, kan til slutt hele firmaet settes i brann.

Som en Model Y som selvtenner i en batteribrann, må Musks varsellamper tas på alvor.

I dag står vi overfor en global ressurskrise som er forverret av krigen i Ukraina. Prisene på vann, mat og energi skyter til himmels. Ressurskonflikter vil sannsynligvis bli mer utbredt. Til tross for teknologiske fremskritt – inkludert Musks egne – betyr flere mennesker mer utslipp. Det er tvilsomt om vi når FNs klimapanels 1,5 graders klimamål. Men ifølge Musk, «vil miljøet klare seg bra selv om vi doblet befolkningen. Jeg kan mye om miljøgreier».

I motsetning til dette skriker klimaet at vi må bremse opp. Men for mannen som drømmer om å kolonisere Mars, ser vår egen planets begrensninger ut til å ha liten betydning.

De fleste utviklede land ønsker å øke befolkningen, fordi samfunnet eldes og fødselsratene synker. Å øke fødselstallene gjennom familiepolitikk som motiverer folk til å få flere barn, kan hjelpe. Men det vil ta en generasjon før dette påvirker arbeidsstyrken.

Den enkleste måten å sikre bnp-vekst på i dag, er innvandring. Det finnes omfattende bevis, både fra et økonomisk og et menneskelig perspektiv, på at støtte til en human, rettferdig innvandringspolitikk både kan bringe økonomisk vekst og sosial utvikling.

Musk har revolusjonert markedet for elektriske kjøretøy og utforskningen av rommet. Men dette gir ham ikke spesiell innsikt i samfunnet og i sosiale sammenhenger. Han er rett og slett en forretningsmann, og i bunn og grunn en selger. Hans visjon for menneskeheten er bakstreversk. De rike reiser til Mars med rakett, mens resten av oss må bebo en ødelagt klode. Han vil at vi skal bli en transplanetarisk art med store ulikheter.

Det vil være mer bærekraftig å arbeide for en rettferdig og transnasjonal verden.

Glem Musk – skap heller en mer mobil verden.

Musks besettelse med fødselstall er forankret i (...) hans oppvekst under apartheid i en av Sør-Afrikas rikeste, hvite familier

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.