Kari Elisabeth Kaski (SV) argumenterer i en kronikk i DN 11. februar for at Equinor bør deles opp og at den internasjonale virksomheten bør selges. Hun «ser få gode grunner til at Equinor skal være i utenlandske olje- og gassprosjekter».

La meg begrunne hvordan vi ser det.

Den internasjonale virksomheten er lønnsom. Over de neste tre årene vil vi sende hjem flere titall milliarder kroner i kontantstrøm til Norge fra internasjonal produksjon av olje og gass. Dette er penger som igjen investeres blant annet i fornybar energi.

Internasjonal tilstedeværelse har også vært en forutsetning for at vi i dag er i ferd med å bli et av verdens største selskaper innen havvind, har bygget vår første solpark i Brasil og startet bygging på en annen solpark i Argentina.

Vi bruker egne ansatte, samarbeidspartnere og ikke minst det omdømmet vi har bygget opp gjennom olje og gass til å skape muligheter innen fornybar. Dette går hånd i hånd. Størrelse og bredde gir handlekraft – også innenfor fornybar energi.

At Equinor og andre norske selskaper har aktivitet internasjonalt, er også en døråpner for norsk leverandørindustri som hvert år eksporterer tjenester verdt flere titall milliarder kroner i vår industri. Boligkvarteret til Peregrino 2-plattformen i Brasil ble bygget på Stord og forlot Apply Leirvik sitt verft for tre måneder siden.

Teknologi og kompetanse vi i fellesskap har utviklet på norsk sokkel, er ettertraktet internasjonalt. Og utvekslingen av kompetanse går begge veier; Equinor tjener på den erfaringen vi får internasjonalt. Vi er gode på mye, men vi lærer også av våre partnere. Det tar vi med oss hjem til Norge.

Vi er til stede i noen av verdens mest krevende land, med sivil uro, politiske endringer og korrupsjon som noen av utfordringene vi må håndtere. For oss handler det om å forstå risikoene og ha et robust kontrollsystem slik at vi opptrer i tråd med lokalt, internasjonalt og norsk lovverk.

Vårt verdisett og vår erfaring tar vi med oss ut og deler med både andre selskaper og myndigheter.

I årene fremover vil den globale etterspørselen etter energi øke. Vi trenger tilgang til så mye fornybar energi som mulig for å dekke økt etterspørsel og for å redusere verdens utslipp. Men køen av fornybarprosjekter er ikke lang nok til at gapet kan tettes med fornybar alene – derfor vil det være behov for olje og gass i mange år til, selv om det er i mindre omfang enn før.

Mye vil skje på norsk sokkel – det meste vil skje internasjonalt. Vi kommer til å fortsette den internasjonale satsingen innenfor olje, gass og fornybar energi. Dette vil Equinor, vertslandene og Norge tjene på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.