Professor Leif Lia skriver i DN 11. mai at produksjonen fra norsk vannkraft kan økes med 20–30 TWh gjennom opprustning og utvidelser av eksisterende anlegg, om bare skatteregimet for vannkraft var mindre stramt.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som nå ser på skatteregimet for vannkraft, så jeg skal la det ligge. Det er likevel verdt å minne om at et godt skatteregime ikke er et skatteregime som gjør at alle teknisk mulige investeringer gjennomføres. Tiltak som er teknisk mulige, kan ofte være veldig dyre eller medføre uønskede naturinngrep.

NVE har tidligere anslått det tekniske/økonomiske potensialet for oppgraderinger og utvidelser i norsk vannkraft til rundt seks TWh. Det meste av dette er ikke opprustning, men utvidelser. Dette er et viktig skille: Opprustning er investeringer i eksisterende kraftverk som øker produksjonen uten å bruke mer vann. Utvidelser er investeringer som krever økt bruk av vann, og medfører derfor ofte naturinngrep.

Det er ikke gitt at investeringer i vannkraft som medfører naturinngrep, er bedre enn investeringer i vindkraft som medfører naturinngrep.

For eksempel er Sauda-utbyggingen og deler av Øvre Otta med i Lias grunnlagsmateriale. Dette er prosjekter som fikk betydelig oppmerksomhet på grunn av miljøvirkninger.

Opprustning og utvidelser har vært høyt prioritert i NVEs konsesjonsbehandling. De siste 20 årene har produksjonen fra norsk vannkraft økt med rundt 4,5 TWh som følge av små og store investeringer i eksisterende anlegg. Vi forventer at mer ny kraftproduksjon vil bli utløst av som følge av slike reinvesteringer.

Men det finnes også forhold som drar i motsatt retning. De neste årene skal en hel rekke eldre vannkraftkonsesjoner revideres. Det kan resultere i mindre produksjon i enkelte anlegg, grunnet krav om minstevannføring eller andre miljøkrav.

Med mindre man er villig til å akseptere større naturinngrep eller innfører et svært sjenerøst skatteregime, er derfor potensialet for økt vannkraftproduksjon fra eksisterende anlegg neppe i den størrelsesorden som professor Lia antyder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.