The Inflation Reduction Act (IRA) er det mest betydningsfulle skrittet en amerikansk regjering noensinne har tatt for å takle klimaendring. På grunn av størrelsen på den amerikanske økonomien og våre utslipp, er det også et av de viktigste skritt for å takle klimaendring i verdenshistorien.

IRA setter USA på stø kurs mot å nå våre ambisiøse klimamål innen 2030. Den vil skape godt betalte jobber i ren energiproduksjon og den vil finansiere rask ny teknologiutvikling, hvilket vil komme hele verdens befolkning til gode. Den vil diversifisere de globale forsyningskjedene for ren energi. Dette er bra for USA. Det er bra for Norge. Og det er bra for verden.

Marc Nathanson
Marc Nathanson

Som president Joe Biden har påpekt, er det mulig å samkjøre våre tilnærminger til handel, klimakrisen og å skape godt betalte jobber – og gjøre alt dette på én gang.

Norge vil i likhet med USA dra nytte av våre incentiver til investeringer i grønn industri, som bidrar til at produksjonen og bruken av ren energi øker over hele verden.

La meg forklare hvordan dette vil skje.

IRA vil bidra til å øke de globale investeringene i ren energi og redusere kostnadene. Dette vil gagne Norge når dere utvikler batteriindustri, utvider havvindkraft hjemme og utenlands, bygger teknologi for karbonfangst og -lagring og en ren hydrogensektor.

  • Norge er allerede en av de største investorene i havvind i USA, takket være ekspertisen som er utviklet i norsk olje- og gassindustri og Europas fremskredne havvindsektor.

Equinors investeringer i havvindprosjekter på våre øst- og vestkyster representerer en portefølje på mer enn 5,3 gigawatt (GW) – en betydelig andel av Biden-Harris-regjeringens mål om 30 GW i havvindkraftproduksjon innen 2030. Dette vil trolig bidra til teknologiutvikling og reduserte kostnader, som i sin tur vil bidra til Norges mål om å produsere 30 GW havvindkraft innenlands innen 2040.

Equinor vil være kvalifisert for direkte IRA-støtte ved å investere i USA, og industrien i Norge vil dra nytte av lavere teknologikostnader.

  • Norske selskaper ser nå aktivt etter muligheter for å utvide rent hydrogen ved å bruke fornybar energi og teknologi for karbonfangst- og lagring. Norge er allerede verdensledende på innovasjon i karbonfangst og -lagring. Incentivene fra IRA vil bidra til å oppskalere denne viktige teknologiutviklingen og gjøre den mindre kostbar globalt, hvilket vil åpne flere markeder for norske selskaper. Norske selskaper vil dra direkte nytte av oppskaleringen som muliggjøres av IRA.
  • Norge er verdensledende i produksjon av lavkarbonaluminium. Norsk Hydro er i ferd med å utvide sin allerede betydelige produksjon i USA, og investerer nå i en ny banebrytende fabrikk for resirkulert aluminium i Michigan. Men Norsk Hydro utvider ikke bare i USA. Selskapet har også startet en pilot-fabrikk i Norge med verdens laveste energiforbruk og verdens minste karbonfotavtrykk. Den vil produsere 75.000 tonn miljøvennlig aluminium i året.

Å redusere kostnadene globalt for disse teknologiene er en vinn-vinn-situasjon for USA og våre partnere.

I Norge vil IRA oppmuntre til investeringer i neste generasjons rene energiteknologi. Dette vil skape industriell etterspørsel og bidra til raskere oppskalering av nødvendig innovasjon for å kunne konkurrere globalt.

  • I november 2022 kunngjorde for eksempel den norske batteriprodusenten Freyr en foreløpig investering på 1,7 milliarder dollar for å bygge en ren batterifabrikk i den amerikanske delstaten Georgia basert på teknologi utviklet i Boston, parallelt med byggingen av deres «Giga Arctic»-fabrikk i Nord-Norge. Denne vinn-vinn-industriutviklingen er gjort mulig takket være den amerikanske regjeringens klare signaler om støtte til fremtidens teknologi.
  • USA forventer at kostnadene for rent hydrogen vil gå ned med 50 prosent i løpet av de neste ti årene, hvilket vil bidra til å fremme ren hydrogen-næringen globalt.

IRA vil gjøre det mulig å oppskalere den rene hydrogenproduksjonen og øke etterspørsel for elektrolyser fra amerikansk industri som bytter til rene energikilder. Den norske elektrolyseprodusenten NEL, som har produksjon i Connecticut, vil dra direkte nytte av IRA. Akselerert bruk av rent hydrogen i USA forventes å redusere kostnadene globalt, deriblant for NELs fabrikker i Norge, ved å skape kunnskap og stordriftsfordeler.

Dette er viktig for at hydrogen skal kunne erstatte russisk olje og gass.

Vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger å samarbeide med partnere som Norge, investere i forskning og utvikle teknologi for å håndtere klimakrisen. Dette vil kreve økt bilateralt og multilateralt samarbeid. Jeg er stolt over at USA og Norge allerede har et veldig sterkt bilateralt samarbeid innen grønn teknologi.

Som både presidentens spesialutsending for klima, John Kerry, og seniorrådgiver for ren energi i Det hvite hus, John Podesta, har sagt: Vi støtter våre allierte og partneres investeringer i disse industriene og deres fremming av egne planer i samarbeid med USA.

Norge og USA har allerede et solid fundament for samarbeid. Helt siden jeg kom til Norge for syv måneder siden har jeg jobbet med Næringsdepartementet og det amerikanske Department of Commerce for å formalisere et dypere samarbeid om grønn industriell vekst basert på eksisterende avtaler om ren energi og karbonfangst- og lagring.

Les også Karen Helene Ulltveit-Moes kronikk: Norge deltar i en grønn dugnad – ikke i et grønt kappløp dnPlus

USA er fullt ut dedikert og tar betydelige grep for å nå våre ambisiøse klimamål og massivt redusere globale klimagassutslipp. IRA er et av våre viktigste og mest handlingsrettede steg for å nå disse målene. Sammen med våre norske partnere ser vi IRA som en akselerator for globale investeringer i grønn teknologi, som vil skape økonomisk vekst i USA og blant våre allierte og partnere.

Dette er bra for våre to nasjoner og – aller viktigst – for verdens fremtidige generasjoner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.