Asbjørn Torvanger i Cicero hevder at elektrifisering av oljeplattformer ikke har god effekt på klimagassutslipp i forhold til kostnaden i innlegg i DN 5. mars. Innlegget bærer preg av faktafeil og manglende forståelse om effekten av å erstatte fossile brensler med fornybar energi.

For å nå klimamålene, må vi fase ut fossile brensler der vi kan. Når flere erstatter bruk av fossile brensler med fornybar energi, vil etterspørselen etter hvert reduseres, og dermed også utslippene. Men skal vi følge Torvangers logikk, betyr det ingen ting å erstatte olje, gass eller kull med fornybar energi, for da kan disse brenslene selges til andre som bruker dem.

Det blir som å si at dersom forbrukere bytter ut bensinbilen sin med elbil, vil bensinen kunne selges til andre, og klimaeffekten er null. Det er en åpenbar feilslutning.

Hildegunn T. Blindheim
Hildegunn T. Blindheim

Torvanger legger til grunn en annen argumentasjon for å fase ut gass i olje- og gassnæringen enn i andre sektorer. Mens det første sees på som negativt og uten klimaeffekt, gir det andre utslippsreduksjoner.

For eksempel planlegger nå Yara å elektrifisere ammoniakkproduksjonen sin på Herøya, i stedet for å bruke gass. Yara sine utslipp er også kvotepliktige, og gassen som Yara ikke lenger kommer til å bruke, kan selges til andre forbrukere. Det er selvfølgelig et klimatiltak at Yara bruker ren strøm for å lage sine produkter.

Å elektrifisere olje- og gassplattformer er ikke annerledes enn å elektrifisere produksjonen på Yara.

Kvotepliktig industri må også redusere utslippene sine. Hvis all industri som er kvotepliktig i Europa skal tenke at det ikke nytter å redusere sine utslipp, fordi da kan andre kjøpe de kvotene de frigjør, vil det ikke bli gjennomført mange tiltak, og vi når ikke klimamålene.

Kvotepliktig industri må også redusere utslippene sine

Da blir jo konklusjonen til Torvanger at norsk industri både på land og til havs ikke skal gjennomføre et eneste klimatiltak, selv når CO2-prisen er høyere enn kostnaden på tiltaket.

Torvanger har åpenbart heller ikke god oversikt over hvor gassen brukes i Europa. Når vi elektrifiserer plattformer på sokkelen, vil gassen i stedet for å bli brent i gassturbiner på sokkelen, bli brukt langt mer effektivt i Europa.

For eksempel gir direkte bruk av gass i husholdninger i Europa dobbelt så god energiutnyttelse som bruk i gassturbiner på sokkelen, og det samme gjelder gassbruk i EUs landbasert industri. I tillegg har gasskraftverk i Europa langt høyere virkningsgrad enn gassturbinene på norsk sokkel, som gir mye lavere utslipp. Det er fysikk-faglige fakta, og ikke meninger. Som vi ser i flere land i Europa nå, gir kombinasjonen økt fornybar energi og gass store utslippsreduksjoner.

Det er uklart hva Torvanger mener med å skrive at «elektrifisering er særnorsk politikk som er dårlig samstemt med europeisk klimapolitikk». EU har ikke bare satt seg mål om å redusere klimagassutslipp. De har også mål om hvor stor andelen fornybar energi skal være. Nettopp for at de skal kunne bruke den fornybare energien til å elektrifisere ulike sektorer og erstatte fossile brensler.

Det er en god investering å elektrifisere plattformer som skal produsere olje og gass i mange år til. Ikke bare for selskapenes økonomi, men også det norske samfunnet

Elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført, er gjennomgående rimeligere enn veldig mange av tiltakene som må gjennomføres i ikke-kvotepliktig sektor i Norge.

Selskapene jobber også for å utvikle løsninger som reduserer utslipp fra bruk av olje og gass, fra utslippskilder som er vanskelig å gjøre noe med, og som ikke kan elektrifiseres. Det vil gi grunnlag for nye eksportmuligheter, arbeidsplasser og inntekter til staten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.