Torkild R. Reinertsen, eier og styreformann i Reinertsen New Energy as

Hydrogen gjør karbonfangst lønnsomt

Hydrogen fra naturgass kan betale for karbonfangst. Vi kan oppnå store kutt i norske klimautslipp og renere olje- og gassproduksjon.

Publisert: Oppdatert:

Statoil's gasskraftanlegg Tjeldbergodden mellom Trondheim og Kristiansund Tankbil - naturgass - anlegg - gass - 10.10.2006 ---
Statoil's gasskraftanlegg Tjeldbergodden mellom Trondheim og Kristiansund Tankbil - naturgass - anlegg - gass - 10.10.2006 --- (Foto: Øyvind Elvsborg)