Per-Christian Endsjøs kommentar i DN 30. juli «Hvem forurenser – hvem betaler» viser at vårt forslag om at oljeselskapene må ta ansvar for å rydde opp i de skader produktene de tilbyr markedene, ikke kom godt nok frem.

Dagens ordning, hvor kun «sluttbruker» omfattes av prinsippet «forurenser betaler», virker ikke i dagens situasjon for utslipp av drivhusgasser, blant annet fordi det ikke er etablert en «returordning» for CO2.

Vi mener at produsentleddet må ta ansvar for å etablere sikre mottak- og avfallsdeponier for avgassen fra forbrenning av fossile energikilder.

Olje- og gassprodusentene har ressurser, kompetanse og som oftest finansielle muskler til å ta på seg slike oppgaver. Lite i dagens situasjon tyder på at taktskiftet mot mindre globale utslipp er høyt nok til å nå Parisavtalens målsetninger. Derfor trengs umiddelbart skarpere lut.

Allerede i mange år har naturgassen fra Sleipner Vest blitt renset for sitt høye CO2-innhold og ført tilbake til sikkert deponi. Det samme skjer med gassen fra Snøhvit-feltet ved anleggene på Melkøya. Her er incentivet for rensing kvalitetskrav til gassen ut til markedene og statens avgift på utslipp av CO2 fra renseprosessen.

Ett fat olje (altså 159 liter) anvendt til energiformål vil i gjennomsnitt resultere cirka et halvt tonn CO2-utslipp. Legg på en «klima-/returpant» på produktet i størrelsesorden 15 til 25 dollar per fat olje solgt fra produsentleddet. Dette for å sikre at CO2 finner veien tilbake til lagringsanleggene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.