I lørdagens DN står fire kloke mennesker frem med sine bekymringer for fremtiden og fortellinger om hvorfor de ikke lenger ønsket å jobbe videre med oljeindustrien. Vi deler deres bekymringer om de store omstillingene verden står overfor. Derfor valgte vi selv å søke oss til den samme bransjen de vender ryggen. Vi har lyst til å nyansere bildet.

Dagens Næringsliv lørdag.
Dagens Næringsliv lørdag.

I 2019 valgte vi alle tre å forlate spennende jobber til fordel for Equinor. Vi valgte med hodet og med hjertet. Vi ønsket å jobbe i det selskapet som mer enn noe annet norsk selskap kan være en motor i overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi så et selskap som hadde ambisjonene, prosjektene og kapitalen til virkelig å kunne gjøre en forskjell.

Skal verden lykkes, må selskaper som Equinor lykkes. Det ønsker vi å være en del av.

Overgangen til lavutslippssamfunnet og en verden som er i tråd med målene i Parisavtalen, er krevende. Det krever enorme investeringer, det krever teknologi og industriell kompetanse. Det krever industrielle lokomotiver.

Lotte Grepp Knutsen, rådgiver på samfunns- og myndighetskontakt i Equinor.
Lotte Grepp Knutsen, rådgiver på samfunns- og myndighetskontakt i Equinor.

Vi valgte alle å begynne i Equinor fordi vi ville være med på den viktigste jobben av dem alle – å levere både på FNs bærekraftsmål om ren energi til alle og målet om å stanse klimaendringene. Oppgaven er formidabel, men skal vi ha en sjanse til å løse denne, er vi ikke i tvil. Da trengs det muskler. Store muskler.

Olje og gass vil være en del av fremtidens energimiks i flere tiår. Selv de mest optimistiske scenarioene legger dette til grunn. Da er det avgjørende at denne energien produseres med lavest mulig CO2-avtrykk, på en så kostnadseffektiv måte som mulig, og at kunnskap og overskudd fra denne lønnsomme virksomheten pløyes inn i nye energiløsninger for fremtiden.

Anniken Haugen Jebsen direktør for merkevarebygging i Equinor.
Anniken Haugen Jebsen direktør for merkevarebygging i Equinor. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Det er imponerende å se innsatsen som legges ned på samtlige installasjoner i Nordsjøen og anlegg på land for å redusere egne utslipp. Det er inspirerende å se ambisjonsnivået og innovasjonskraften knyttet til både havvindkraft og karbonfangst. Og det er inspirerende å møte kolleger i industrien som mener alvor med å bidra til å løse vår tids største utfordring.

Når vi nå vet at selskapet har ambisjoner om å kutte 40 prosent av alle utslipp innen 2030, 70 prosent innen 2040, og oppnå netto nullutslipp i 2050, blir vi trygge på at valget vi tok var rett – for oss.

Vi er enige i at bruk av fossil energi er en stor del av problemet. Det opplever vi at alle våre kolleger i Equinor også mener. Samtidig er det viktig å huske at for å lykkes med klimautfordringene trengs kapital, kunnskap og kreativitet.

Stein Hernes, direktør i bærekraftsenheten i Equinor.
Stein Hernes, direktør i bærekraftsenheten i Equinor.

Equinor har i tiår vist evne og vilje til å løse problemene selskapet står overfor. Vi vet hva utfordringen er, vi vet det blir uhyre krevende – men kraften som ligger i Equinor vil gi viktige bidrag til løsningen.

Derfor har vi valgt å gå motsatt vei av oljeavhopperne – og blitt energipåhoppere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.