I etterkant av en dialogsesjon mellom konserndirektør Irene Rummelhoff og professor Nick Butler på ONS i forrige uke har det oppstått et feilaktig inntrykk av hva Equinor mener er årsakene til energikrisen i Europa. Vi ønsker derfor å komme med noen presiseringer.

Rummelhoffs hovedpoeng var at de siste årene, før Russlands invasjon av Ukraina, har det globalt sett vært underinvesteringer i alle former for energi. Innenfor olje og gass har lave priser og lav lønnsomhet vært hovedårsaken, mens innenfor fornybar har mangelen på utlyste og attraktive prosjekter vært den største utfordringen.

Sissel Rinde
Sissel Rinde (Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor)

Denne ubalansen i energimarkedene kom til syne gjennom høye gasspriser allerede sommeren 2021 og ble videre forsterket av Russland i forkant av krigen, da de reduserte gassleveransene til Europa i fjor høst.

Situasjonen ble kraftig forverret som et resultat av Russlands krigføring, med påfølgende massive kutt i gasseksporten til Europa.

Det ble videre påpekt at det globale energimarkedet er blitt påvirket av signaler fra investorer og politikere om at det innebærer en risiko å investere i olje og gass på grunn av målet om å utfase fossile energikilder.

Rummelhoff uttalte seg ikke om motstandere av petroleum eller klimaorganisasjoner.

Samme uke ble verdens første kommersielle avtale om CO2-fangst, -transport og -lagring annonsert under ONS. Dette er helt avgjørende for avkarbonisering av europeisk tungindustri. I tillegg ble en ny samarbeidsavtale med Wintershall DEA for å se på nye verdikjeder for karbonfangst og lagring mellom Tyskland og Norge annonsert. Også dette et skritt i riktig retning.

Equinors klimaambisjoner står fast, og vi ønsker å være et ledende selskap i energiomstillingen. I tråd med Parisavtalen er vår ambisjon om å kutte våre egne utslipp med 50 prosent innen 2030.

Equinor investerer i energiomstillingen samtidig som selskapet bidrar til energisikkerhet. Selskapet er på god vei til å nå ambisiøse fornybarambisjoner og forventer blant annet å investere over 200 milliarder kroner i fornybarprosjekter innen 2026.

Utfordringene vi står foran er store, og valgene krevende. For å lykkes er samarbeid mellom myndigheter, næringer og andre aktører avgjørende. Derfor bør vi unngå at unødvendige misforståelser preger det offentlige ordskiftet.

Rummelhoff uttalte seg ikke om motstandere av petroleum eller klimaorganisasjoner

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.