Omlegging av nettleien

Linda Ørstavik Öberg og Morten Andreas Meyer i Huseierne argumenterer i DN 5. august mot å legge om nettleien for strømnettet. Strømnettet finansieres ikke over skatteseddelen, men dekkes direkte av norske husholdninger og næringsliv gjennom nettleien. Strømnettet koster oss årlig rundt 27 milliarder kroner, og regningen er på vei opp. NVEs oppgave er å bidra til at strømnettet bygges og drives effektivt og at det ikke koster mer enn nødvendig.

I dag reflekterer ikke nettleien de faktiske kostnadene i strømnettet. Mesteparten av nettleien er knyttet til hvor mye strøm som brukes i løpet av året, selv om strømbruk bare utgjør rundt ti prosent av kostnadene i nettet. Det betyr at folk betaler for strømbruk både gjennom strømprisen og gjennom nettleien.

Det som faktisk belaster nettet, er hvor mye strøm som brukes samtidig (effekt). Men det betyr lite i nettleien. Resultatet er en nettleie som slår urimelig ut og som ikke gir incentiver til å utnytte strømnettet effektivt. Etter hvert som samfunnet elektrifiseres og effektbruken øker, vil nettleien til husholdninger og næringsliv derfor kunne øke mer enn nødvendig. Dette er bakgrunnen for at NVE har foreslått å legge om nettleien.

Ørstavik Øberg og Meyer mener at det er rimelig at nettleien baseres på strømbruk. Men den samlede regningen for strømnettet må uansett betales av noen. Om man skal få langt lavere nettleie ved å bruke lite strøm (i tillegg til lavere strømregning), betyr det at nettleien må bli høyere for alle andre husholdninger, selv om disse ikke belaster nettet mer.

Dagens nettleie gir en skjult subsidie til solkraft, noe også Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog slo fast her i Dagens Næringsliv tidligere i sommer. Strandskog skriver at det er likegyldig om subsidieringen av solbransjen skjer via nettleien eller på annen måte. Nei, for samfunnet er det ikke likegyldig om subsidieringen skjer ryddig og synlig via Enova, eller om den skjer skjult ved at alle andre husholdninger betaler høyere nettleie enn de skulle.

I høringen NVE gjennomførte i vår fikk vi inn en rekke gode innspill, inkludert fra Huseierne og Nelfo. Flere av dem mener at NVEs forslag går for langt, at nettleien må bli enklere å forstå og bli mer enhetlig. Vi vurderer nå justeringer av vårt forslag basert på innspillene i høringsrunden. Vi vil legge frem vår endelige tilråding til Olje- og energidepartementet i løpet av høsten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.