Asbjørn Torvanger hevder i sitt innlegg i DN 4. mars at klimaeffekten av å elektrifisere oljeplattformer er liten og usikker. Torvanger mener det er to hovedgrunner til dette.

For det første vil gassen som frigjøres ved å stenge gassturbinene på sokkelen kunne brukes av andre, for eksempel i et gasskraftverk i Belgia. Det er selvfølgelig sant. Akkurat på samme måte som dieselen som ikke brukes fordi en nordmann kjøper elbil, vil kunne fylles på en tank i Tyskland.

Siden klimapolitikk handler om å fase ut fossil energibruk, er dette et argument som kun er gyldig hvis man ikke vil løse klimakrisen.

Torvangers andre argument er at effekten av utslippskutt på sokkelen vil bli nullet i EUs kvotesystem. Hvis Equinor kutter utslipp, vil det frigjøre kvoter som kan brukes av et polsk kullkraftverk. Dette synet på kvotesystemet – som et nullsumspill der klimatiltak egentlig er bortkastet – har aldri vært riktig.

Og etter innføringen av markedsstabilitetsreserven, hvor overskuddskvoter gradvis fjernes fra markedet, er det helt opplagt feil.

Det er mange reelle dilemmaer knyttet til elektrifisering av sokkelen:

  • Er det fornuftig å bruke fornybar kraft til å kutte utslipp i en sektor som uansett må krympes?
  • Vil elektrifisering gi høyere strømpris?
  • Bør elektrifisering av sokkelen kobles til krav om utbygging av havvind?

Bør elektrifisering av sokkelen kobles til krav om utbygging av havvind?

Dette er noen av spørsmålene som må diskuteres. Men påstander om at det ikke har noen klimaeffekt å kutte fossil energibruk, fortjener ikke en plass i denne debatten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.