Michael Hoel, professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Oljekutt god klimapolitikk over tid?

Norsk oljekutt vil helt sikkert delvis motsvares av økt produksjon ellers i verden på kort og mellomlang sikt, men den oljen ville uansett blitt utvunnet senere.

Publisert: Oppdatert:

Effektiv klimapolitikk vil koste. IPCC og IEA anslår at det i beste fall trengs en global CO2-pris på nesten 1000 kroner i 2030 for å nå togradersmålet, skriver innleggsforfatterne. Her Oseberg feltsenter.
Effektiv klimapolitikk vil koste. IPCC og IEA anslår at det i beste fall trengs en global CO2-pris på nesten 1000 kroner i 2030 for å nå togradersmålet, skriver innleggsforfatterne. Her Oseberg feltsenter. (Foto: Gunnar Blöndal)