Vi må la oljeskatten forbli nøytral

Skattesystemet sørger for at oljeselskapene handler i tråd med statens interesser. Endrer vi på dette, kan vi tape stort.

Artikkelforfatteren er bekymret over å se hvordan mange ytrer seg for å gjøre petroleumsskatten mindre nøytral – «med det mest sannsynlige resultat at vi alle vil tape». Bildet er fra borebua og kontrollrommet på boreriggen Leiv Eriksson, som har drevet avgrensingsboring på Altafunnet i Barentshavet.
Artikkelforfatteren er bekymret over å se hvordan mange ytrer seg for å gjøre petroleumsskatten mindre nøytral – «med det mest sannsynlige resultat at vi alle vil tape». Bildet er fra borebua og kontrollrommet på boreriggen Leiv Eriksson, som har drevet avgrensingsboring på Altafunnet i Barentshavet.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 28. February 2019, kl. 18.52Oppdatert 28. February 2019, kl. 18.52