De siste dagene har det foregått et munnhuggeri mellom klimaminister Ola Elvestuen og statsminister Erna Solberg om hvor det skal tillates oljevirksomhet i Barentshavet. Begge er likevel tydelige på at de miljøfaglige rådene skal lyttes til, og at visse områder skal gis et vern mot petroleumsvirksomheten.

Nå foregår det en revidering av samtlige forvaltningsplaner for de norske havområdene. Formålet er å sørge for en helhetlig og økosystembasert forvaltning hvor den vitenskapelige kunnskapen ligger til grunn. Det vil si at næringene skal forvaltes på naturens premisser og ikke motsatt.

Solberg sier i DN at regjeringen skal følge det faglige rådet de får, før hun legger til at de ennå ikke har mottatt dette. Det er feil. Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen, som nettopp inneholder de faglige rådene, har regjeringen hatt i månedsvis.

Når statsministeren nå er så tydelig på at de miljøfaglige rådene skal følges, forventer vi at Høyre og regjeringen vil opptre annerledes enn de har gjort i alle konsesjonsrundene i løpet av de seks årene de har styrt landet.

I regjeringsplattformen slås det fast at regjeringen «ved revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vil legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder (SVO)». Både Elvestuen og Solberg er tydelig nå på at de skal lytte til de miljøfaglige rådene, og at den rike og sårbare iskantsonen må vernes mot petroleumsvirksomhet. Det faglige grunnlaget viser at iskantsonen er et av SVO-områdene som har størst betydning for biologisk produksjon og mangfold. Iskantsonen er viktig for hele næringskjeden i Barentshavet, og svært mange rødlistede arter oppholder seg her.

Det faglige grunnlaget viser også at hele iskantsonen alltid vil være viktig for flere arter uavhengig av årstid og at en avgrensning av iskantsonen derfor må ta hensyn til iskantsonens dynamiske struktur. Dersom vi skal klare å ta vare på disse verdiene, er vi nødt til å verne hele området og dets maksimale utbredelse mot petroleumsvirksomhet året rundt.

Erna Solberg sa til DN at «Vi skal forholde oss til iskanten, og den kan flytte seg. Derfor skal vi ha et faglig godt grunnlag for hvor det kan være aktivitet. Dette rike beltet av dyr og planktonliv bør vernes».

I dag har vi ingen områder på norsk sokkel som er vernet mot petroleumsvirksomhet, dette er med andre ord nye takter fra statsministeren.

I grell kontrast står oljeindustriens ønsker om en såkalt «dynamisk» grense, hvor de skal flytte seg inn og ut av områder med is, ettersom man ikke skal sette en fast grense, men heller la den følge den til enhver tid observerte iskant. Dette mangler faglig belegg.

Det viktigste med iskantsonen er ikke bare den observerbare isen. Det er stor algeoppblomstring som mange arter er avhengige av gjennom hele året også langt sør for isens posisjon(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.