Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri

Industrien trenger europasamarbeid

EU har et mål om flere kraftkabler mellom land, men kan ikke gi pålegg om å bygge slike. Det er norske politikeres beslutning.

Publisert: Oppdatert:

Norge er også en stormakt innen produksjon av fornybar kraft. Denne kraften har gjennom generasjoner bidratt til å skape arbeidsplasser, verdier og velstand som har kommet hele folket til gode, skriver innleggsforfatteren.
Norge er også en stormakt innen produksjon av fornybar kraft. Denne kraften har gjennom generasjoner bidratt til å skape arbeidsplasser, verdier og velstand som har kommet hele folket til gode, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Per Thrana)