Sissel Rogne, direktør og professor, og Frode Vikebø, programleder for Marine prosesser og menneskelig påvirkning, begge ved Havforskningsinstituttet

Vårt viktigste, mest sårbare område

Havforskningsinstituttets utvetydige råd er å ikke åpne «LoVeSe». Området er det viktigste for de norske fiskeriene – og det mest sårbare for oljeutslipp.

Publisert: Oppdatert:

Havforskningsinstituttets utvetydige råd er å ikke åpne «LoVeSe». Området er det viktigste for de norske fiskeriene – og det mest sårbare for oljeutslipp. Her fra Myre i Vesterålen.
Havforskningsinstituttets utvetydige råd er å ikke åpne «LoVeSe». Området er det viktigste for de norske fiskeriene – og det mest sårbare for oljeutslipp. Her fra Myre i Vesterålen. (Foto: Jon Eirik Olsen)