To bydeler i Trondheim er foregangsprosjekter som smarte bydeler, og hva er det som gjør disse bydelene så smarte? Blant annet svære batterier som bidrar til at overskuddsstrøm kan brukes i nabolaget – og et helt nytt energisystem som gjør at strøm kan selges til nabobygg.

Energisystemet og løsningene er utviklet i et samarbeid mellom NTNU-forskere, næringsliv, og kommunen.

Annemie Wyckmans
Annemie Wyckmans

På Brattøra ved Trondheimsfjorden ligger tre store bygg som produserer mer strøm enn de forbruker selv: Powerhouse, et nybygd høyteknologisk smartbygg hvor hele overflaten er dekket av solceller, utdannelsesinstitusjonen BI, som har taket dekket av solceller, samt Miljødirektoratet.

Magnus Korpås
Magnus Korpås

Mellom byggene står et stort batterilager klart til å lagre overskuddsstrømmen.

Silja Rønningsen
Silja Rønningsen

Et steinkast unna ligger det store kongresshotellet Clarion og badeanlegget Pirbadet med flere oppvarmede basseng og badstuer. Begge byggene har behov for mye energi til drift, men de trenger ulik mengde energi til ulike tidspunkt.

For eksempel trenger Pirbadet mye energi når det er stor aktivitet på ettermiddag/kveld. Da kan de kjøpe strøm fra det store batterilageret.

Flere bedrifter i nabolaget skal bli en del av det lokale energi- og fleksibilitetsmarkedet på Brattøra. Fleksibilitet betyr her at vi har flere alternative måter å hente og bruke energi på, der for eksempel energilagring og solceller brukes sammen for å avlaste strømnettet.

Men det er ett stort hindrer for å iverksette denne energiutvekslingen i nabolaget:

Dagens regelverk gjør at overskuddsenergi ikke kan kjøpes og selges lokalt uten omsetningskonsesjon.

Overskuddsstrøm selges i dag til det overliggende markedet i stedet for til naboene, og for å transportere strøm kreves det energi. Tapene i nettet øker med avstanden som elkraften må transporteres. Opp mot ti prosent av strømmen som produseres i Norge går i dag til spille. Incentiver til kortreist strøm og bedre utnyttelse av strømmen i nærheten av der den produseres, er derfor viktig.

Trondheim kommune har fått dispensasjon fra regelverket for å kunne teste lokale markeder og utnytte energien på en bedre måte.

Ingen i verden har gjort dette før, med avregning og fakturering av lokalprodusert overskuddsenergi.

Det ble i fjor oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal vurdere strømnettet i Norge. Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, næringsaktører og NTNU har utfordret Strømnettutvalget til å se nærmere på energiregelverket.

Dagens regelverk er avhengig av dispensasjoner som er svært tidkrevende og som hemmer pilotering. Det er avgjørende med et fremtidsrettet regelverk som tilrettelegger med incentiver som fremmer lokale fornybare energikilder og lokal utnyttelse av dem.

Med endringer i lovverket kan vi ta i bruk og teste hvordan ny teknologi og lokale energimarkeder kan bidra til energismarte byer.

Elektrisitet er ferskvare; hvis den ikke brukes her og nå må den sendes videre – eller lagres i batterier. Lagring i batterier er viktig for å utnytte elektrisiteten lokalt. Dette har både en økonomisk og miljømessig gevinst.

Kjøp og salg av energi i nabolag vil bidra til å redusere energitapet, og det blir mindre behov for infrastruktur med svære kabler hvis overskuddsenergi kan lagres og distribueres lokalt.

Det er forskere ved NTNU som har utviklet aktuelle modeller for kjøp og salg av strøm i lokale markeder. It-selskapet Volue har utviklet handelsplattformen som gjør det mulig å kjøpe og selge energi mellom bygg og ulike eiere, og Trønderenergi jobber nå med å opprette lokale minimarkeder.

Nabolag med slike løsninger kan tilby fleksibilitet med tanke på effekt og kapasitet i kraftnettet.

Løsningene som utvikles i Trondheim og ved NTNU skal kunne brukes av andre byer i Europa. Plussbyen Trondheim er en del et av stort EU-prosjekt som ledes av NTNU. Ti land, syv byer og 32 bedrifter er involvert.

Trondheim og den irske byen Limerick er utpekt av EU som europeiske fyrtårnsbyer for å utvikle og teste smarte, grønne energiløsninger. Prosjektet +CityxChange er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram.

Kjøp og salg av energi i nabolag vil bidra til å redusere energitapet, og det blir mindre behov for infrastruktur

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.