Vindkraftbransjen hevder at vi trenger minst 30 terawattimer (TWh) mer vindkraft for å fullelektrifisere Norge. Statnett hevdet i fjor at en økning på 30–50 TWh må til.

Men myndighetene trenger ikke å godkjenne flere vindkraftprosjekter på land de nærmeste årene for at vi skal kunne fullelektrifisere Norge.

  • Ved utbygging av flere småkraftverk og opprusting og mindre utvidelser av eksisterende vannkraftverk kan vi øke produksjonen med minst ti TWh. NTNU hevder at potensialet for opprusting og noe utvidelse er på cirka 20 TWh, men skattereglene for vannkraftprosjekter må gjøres mer rettferdig i forhold til annen fornybar energi. Til fradrag kommer at ved revisjon av vannkraftkonsesjonene kan produksjonen bli redusert med anslagsvis fire-fem TWh.
  • Bedre effektivisering av boligoppvarmingen vil gi en besparelse på minst ti TWh.
  • Meteorologisk institutt hevder at vi i løpet av dette århundre vil få 20 prosent mer nedbør på grunn av klimaendringene og et varmere klima. Noe av nedbøren vil gi økt tilsig og produksjon. Frem til i dag har produksjonen av vannkraft økt med cirka ti TWh på grunn av økt tilsig til kraftverkene.
  • Høyere temperatur vil redusere vårt oppvarmingsbehov.

Og vind?

Per i dag er det godkjent 22 TWh vindkraft, og i fjor var cirka fire TWh av disse i drift og cirka åtte TWh under utbygging. Det gjenstår derfor cirka ti TWh å bygge ut.

I sum får vi altså minst 50 TWh mer kraftproduksjon uten å godkjenne flere vindkraftprosjekter på land.

Overskuddet av kraft var i snitt cirka 12 TWh årlig i årene 2010 til 2017.

Hvis vi nå gir støtte til å utvikle videre teknologien for flytende havvindkraft, vil den også gi økt produksjon samtidig som vi utvikler en konkurransedyktig teknologi for økt verdiskaping i Norge og for eksport. På havet rundt i verden har vi betydelig med vindenergi som kan bidra til å gi verden nok fornybar energi. På land er miljøkonsekvensene store og potensialet er derfor meget begrenset i forhold til utfordringen.

Når prosjektene endrer seg betydelig – vindmøller blir 80 til 100 meter høyere enn forutsatt i konsesjonen, hele 250 meter høye – bør konsesjonen revurderes. Vi har i dag også mye mer kunnskap om konsekvensene av vindkraftutbyggingen enn vi hadde da mange av prosjektene ble godkjent.

Vi har mer enn nok energi til at vi også kan tillate oss å revurdere noen av de konsesjonsgitte vindkraftprosjektene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.