Fire av ti forbrukere sier at de opplever å ha blitt lurt når de kjøpte strøm. Norsk strømbransje har et betydelig ansvar for at et av de viktigste forbrukermarkedene fungerer så dårlig for så mange.

At Fjordkraft som et stort, børsnotert selskap nå vil bruke domstolene for å kunne tilby komplekse og uoversiktlige strømavtaler, er et nytt bunnpunkt for en bransje med allerede tynnslitt tillit.

Inger Lise Blyverket
Inger Lise Blyverket (Foto: Gøril Furu)

Det norske strømmarkedet er preget av mange selskaper, enda flere strømavtaler og dessverre mange forbrukere som er blitt forledet til å tro at de har en god og rimelig avtale.

Fjordkraft og Energi Norge offentliggjorde forrige uke at de har varslet søksmål mot staten for å kunne tilby strømavtaler de er pålagt å avvikle.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) reguleringsmyndighet har over lang tid jobbet for å avvikle avtalene fordi de blant annet bidrar til at strømmarkedet blir uoversiktlig. NVE mente avtalene var komplekse og advarte om at forbrukere som gikk inn i avtalene sto i fare for å miste kontrollen over egne strømutgifter.

Forbrukerrådet er kjent med konkrete eksempler der kunder, som hadde avtaleformen Fjordkraft vil tilby, fikk store, overraskende strømregninger. Det er det stikk motsatte av hva selskapene sier avtaleformen skal bidra til.

Forbrukerne trodde de hadde en strømprisavtale med fastpris. Uten å være kjent med det betalte de imidlertid for lite i fastbeløp og bygget opp en etter hvert betydelig gjeld til strømselskapet. Det som fremsto som en trygg avtale, førte forbrukerne inn i overraskende kjemperegninger.

Det er verdt å minne om at NVE har sammenlignet avtaleformen med forbrukslån.

I to konkrete klagesaker fra Elklagenemnda fikk forbrukerne en overraskende strømregning på henholdsvis 15.272 kroner og 13.032 kroner. I begge tilfellene gjaldt det abonnementsformen med det misvisende navnet Full Kontroll, som Fjordkraft nå vil kjempe for med søksmål mot staten.

Det norske strømmarkedet fungerer dårlig for forbrukerne, men svært godt for mange strømselskaper og investorer. Fjordkraft er omtalt som børskomet, men selv om aksjekursen har falt siden toppnoteringene, kunne selskapet i 2020 vise til et resultat før skatt på om lag 600 millioner kroner.

Det er mye når essensen i virksomheten i stor grad er å viderefakturere strømforbruket fra kraftprodusentene.

Fjordkraft er Norges største strømsalgselskap og markedsfører seg tungt som et ansvarlig selskap. Selskapet har eiere som bør løfte mer enn ett øyenbryn over at Fjordkraft går til søksmål mot staten for å tilby strømavtaler de har fått pålegg om å avvikle.

Folketrygdfondet er den største enkeltinvestoren i Fjordkraft. Fondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet.

… spesielt at staten er den klart største investoren i et selskap som utfordrer forbrukerbeskyttelsen med å varsle søksmål mot nettopp staten

Det er ikke grunnlag for å si at investeringen i Fjordkraft er i strid med mandatet for fondets investeringer. Men selskapets søksmål mot staten bør reise noen spørsmål hos aksjonærer som er opptatt av samfunnsansvar.

Det må i det minste kunne sies å være spesielt at staten er den klart største investoren i et selskap som utfordrer forbrukerbeskyttelsen med å varsle søksmål mot nettopp staten.

Fjordkraft er ikke et enslig, sort bransjefår. Det er bare ett av en rekke strømsalgsselskaper som enten har tilbudt denne avtaleformen, eller som er klaget inn av Forbrukerrådet i andre saker.

Fjordkraft er imidlertid den største aktøren i strømmarkedet. Med det følger et stort samfunnsansvar.

Et enstemmig storting vedtok denne våren flere konkrete forslag som pålegger strømselskapene å gi bedre og mer informasjon til kundene sine. Forbrukerrådet støttet forslagene i sin helhet. Det enstemmige vedtaket var også et klart politisk signal til norske strømsalgsselskaper.

I Hurdalsplattformen har regjeringen varslet at den vil styrke forbrukerrettighetene i strømmarkedet. Det ligger derfor i kortene at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og forbrukerminister Kjersti Toppe i fellesskap vil regulere bransjen hardere for å styrke forbrukerrettighetene. Men som i alle politiske prosesser vil det ta tid.

I mellomtiden har investorene både et ansvar og søkelys på seg. Hvis styret i Fjordkraft er opptatt av selskapets samfunnsansvar og omdømme bør det trekke prosessvarselet mot staten, og med det gjennomføre et vendepunkt for det norske strømmarkedet til fordel for forbrukerne.

Etter å ha nådd et tvilsomt bunnpunkt i samfunnsansvaret bør det tross alt gå oppover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.