NVE legger onsdag frem endelig forslag til nettleie for husholdninger. Forslaget er moderert, forenklet og kommer høringsinstansene i møte.

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Etter hvert som samfunnet vårt elektrifiseres, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til hurtiglading av biler, busser, båter og annet. Effektbruk heter det.

Effektbruk presser kapasiteten i strømnettet vårt i perioder. For at vi skal lykkes med elektrifiseringen må vi derfor utnytte nettkapasiteten best mulig. Da bør vi alle ha et økonomisk motiv for å flytte noe forbruk til tider på døgnet med mindre belastning på nettet. Det betyr ikke at vi skal dusje midt på natten eller skru ned varmen når vi har gjester, men vi bør alle ha et incentiv til for eksempel å lade elbilen gjennom natten.

Det incentivet må komme fra nettleien.

Dagens nettleie gir imidlertid få slike incentiver. Når elektrifiseringen i årene fremover øker, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan medføre unødige naturinngrep, og at nettleien til folk og næringsliv øker mer enn nødvendig.

Grønn omstilling blir krevende nok som det er, om vi ikke i tillegg skal påføre oss selv unødvendige ekstraregninger. Dette er bakgrunnen for at NVE i vår sendte på høring forslag om å endre strukturen i nettleien i Norge. Forslaget var at effektbruk burde veie tyngre i nettleien (koste mer), mens energibruk burde veie mindre.

Nettleie er teknisk, men engasjerer likevel sterkt. NVE mottok over 130 høringsuttalelser på vårt forslag. Det er ikke så rart, for nettleien er i praksis en fellesregning på 27 milliarder kroner årlig som skal fordeles. Da oppstår det fort interessekamp og engasjement. I høringsrunden hevdet mange at vi gikk for langt i å redusere energileddet, at endringene ville bli for omfattende, at nettleien ville bli for komplisert. Flere etterspurte en enklere og mer enhetlig nettleie.

Basert på høringsrunden har vi justert vårt forslag på sentrale punkter. I forslaget vi nå har oversendt Olje- og energidepartementet, foreslår vi å droppe innføringen av et effektledd for husholdninger, som mange har vært imot.

Vi foreslår videre å tillate et høyere energiledd enn det vi opprinnelig foreslo, og at dette kan variere over døgnet og året. Også det er i tråd med slik mange har argumentert, og åpner for såkalte «time-of-use» modeller. Den eneste harde begrensingen vi setter, er at nettselskapenes inntekter fra energileddet ikke kan utgjøre mer enn halvparten av inntekten fra nettleien. Det er bare litt under der de fleste nettselskaper ligger i dag.

Videre foreslår vi at næringsvirksomhet med et årlig forbruk under 100.000 kWh skal behandles som husholdninger. Det innebærer at for eksempel hurtigladepunkter med lavt trafikkgrunnlag slipper effektledd. Dette er i tråd med hva bransjen har argumentet for.

NVEs opprinnelige forslag var saklig godt begrunnet. Samtidig skal høringer være reelle. Det er først etter høringen at man skal bestemme seg. Det å finne gode løsninger handler ofte om å veie det faglig riktige mot løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Ingen er tjent med at nettleien gjøres til gjenstand for strid og krangling i årevis. Vi er i en periode der det skal foretas store investeringer i nett og lavutslipps infrastruktur. Da bør det være stabilitet i den overordnede strukturen.

Modellen vi nå foreslår er ikke perfekt, men den vil likevel gi riktigere incentiver i nettleien enn vi har i dag. Samtidig er den mer moderat, og vil bare innebærer mindre endringer for de fleste.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.