NHH-professorene Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup er i fredagens DN kritiske til Finansdepartementets forslag om å legge til rette for fastprisavtaler gjennom endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.

Prissituasjonen på kraft i Europa er alvorlig, med både et veldig høyt prisnivå og store svingninger. Jeg mener det vil være fornuftig å legge til rette for at både næringsliv og alminnelige forbrukere kan sikre seg mot de store prissvingningene ved å inngå langsiktige kontrakter. Da vil samtidig statens skatteinntekter over tid opprettholdes. Det har vi alle en felles interesse i.

Dagens innretning på grunnrenteskatten er at denne beregnes av løpende spotpris. Dette hindrer kraftselskapene i å levere store volumer på fastprisavtaler, fordi skatteregningen ikke går i takt med kraftprodusentenes inntekter.

Forslaget til Finansdepartementet vil bidra til at det blir et samsvar mellom kontraktsprisene og det kraftprodusentene betaler skatt av. Da blir det mulig å levere store volumer til faste priser og dermed gi forbrukere mer stabile strømregninger og kraftprodusenter mer forutsigbare inntekter.

Både Bjerksund og Schjelderup, og Konkurransetilsynet trekker frem gode poenger når det gjelder innretningen av ordningen. Vi er enige med Konkurransetilsynet at det er vanskelig å finne riktig nivå på et maksimalt påslag som leverandørene skal kunne ta.

Bjerksund og Schjelderup peker på at vi må ta vare på markedets virkemåte, noe vi også er enige i. Statkraft har i Finansdepartementets høring blant annet pekt på at ordningen over tid bør basere seg på bruk av en regulert markedsplass. Det betyr at det blir en markedsbasert ordning som legger til rette for konkurranse.

En forutsetning for at dette kan komme på plass er at ordningen blir permanent.

… hindrer kraftselskapene i å levere store volumer på fastprisavtaler, fordi skatteregningen ikke går i takt med inntektene

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.