Seks forhold avgjør hvor mye vindkraft til havs vil koste

Store kostnadskutt er innen rekkevidde for både flytende og bunnfaste vindparker. Gjør vi det riktig, kan flytende havvind bli konkurransedyktig vis-à-vis bunnfaste anlegg kanskje allerede i 2030.

Bunnfast vindkraft vil alltid dra på kostnader som skyldes at mye installasjonsarbeid gjøres offshore. Flytende turbiner kan settes sammen innaskjærs og slepes til havs, skriver John Olav Giæver Tande. Illustrasjonsfoto: Arkona-parken i Østersjøen, bunnfast, igangsatt av Equinor og E.on.
Bunnfast vindkraft vil alltid dra på kostnader som skyldes at mye installasjonsarbeid gjøres offshore. Flytende turbiner kan settes sammen innaskjærs og slepes til havs, skriver John Olav Giæver Tande. Illustrasjonsfoto: Arkona-parken i Østersjøen, bunnfast, igangsatt av Equinor og E.on.Foto: Tommy Ellingsen
Publisert 10. June 2021, kl. 12.51Oppdatert 10. June 2021, kl. 12.51