I DN fredag evaluerte jeg energikommisjons rapport «Mer av alt – raskere». Jeg forklarte at den bygger på svakt begrunnede premisser som gir styringsiver og for sterke incentiver til kraftutbygging. Jeg skrev også at mandatet var håpløst. Lørdag svarte kommisjonsleder Lars Sørgard at «det er prisverdig og viktig at en tar den debatten».

Han fortsetter: «Mandatet ber oss foreslå økt kraftproduksjon, og slik sett er det vi foreslår i tråd med mandatet.»

Han sier seg enig i at premisset «bør utfordres».

Sørgard skriver også at mindretallet er «klar på at det er problematisk med et mål på kraftutbygging, da en i stedet må si nei til utbygging dersom det blir store naturødeleggelser eller store kostnader ved å bygge ut». Videre: «jeg er enig i at det kunne vært enda mer eksplisitt hva angår naturskatt.»

Vi er altså enige om det viktigste!

Men Sørgard påstår også at jeg «skaper inntrykk av at vi er kritiske til krafteksport». Det er en misforståelse: Eksport er kun omtalt i avsnittet som kritiserer mandatet.

Sørgard skriver videre at det «skapes inntrykk av at vi forsvarer subsidiering» og «at vi foreslår planøkonomiske instrumenter». Det er fortjent: Her viser jeg simpelthen til rapporten som foreslår krav om energikartlegging, energiutnyttelse, energirevisjon, og at «Enova må også støtte energieffektivisering». Disse forslagene følger fordi kommisjonen «tar ikke stilling til dagens strømstøtteordning», slik Sørgard bekrefter.

Jeg kritiserte premissene, ikke kommisjonsleder. Vi er nemlig enige om det viktigste:

  • Handel med strøm har stor verdi.
  • Strømforbruk bør ikke subsidieres.
  • Naturavgifter bør være eksplisitte.
  • Premissene om rimelig kraft og økt kraftutbygging bør utfordres.

Vår enighet er ikke overraskende, for Sørgard er en solid økonom.

Det var premissene og mandatet som forkludret rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.