Med så høye kraftpriser som vi har sett det siste året, tror jeg at de fleste ønsker å kunne bruke mindre strøm, særlig når prisene er som høyest. Jeg vil derfor anbefale folk som har oppussingsplaner om å sette seg godt inn i de muligheter som finnes av større og mindre enøktiltak.

Anniken Hauglie
Anniken Hauglie

Når det gjelder energieffektivisering finnes det både høyt- og lavthengende frukter å gripe tak i. Kostnaden for å gjennomføre enøk-grep vil nok variere med bygningen. Men samtidig vet vi at i det lange løp vil en tjene inn igjen disse investeringene, enten det handler om solceller på taket, smart styring av strømforbruket, etterisolering eller skifte av vinduer i huset.

Nå får du også Enova-støtte for noen av disse tiltakene. For mange kan det gjør det enklere å ta enøk-steget.

Siden høsten 2021 har både næringslivet og det offentlige vært belastet med særdeles høye strømpriser som følge av både lite nedbør her hjemme og akuttmangel på gass i Europa. NVE har omtalt situasjonen i kraftmarkedet som et «trilemma», der vi alle ønsker å:

  • Kutte utslipp av klimagasser
  • Slippe kraftverk i uberørt natur
  • Ha rimelige strømpriser.

I tillegg skal mye russisk gass erstattes. Spørsmålet er om en vil greie å oppfylle de tre ønskene, eller bare ett eller to.

Lederen i Energikommisjonen mener regjeringen må vurdere å pause havvindsatsingen dnPlus

NVEs trilemma understreker viktigheten av å satse på energieffektivisering og energifleksibilitet som lokal energiproduksjon som solvarme eller solceller på bygg. En slik satsing vil ikke alene løse utfordringene, men gjøre utfordringene mer håndterbare. I tillegg vil dette bidra til å redusere utslipp av klimagasser

Den 1. februar 2023 publiserte Energikommisjonen sin sluttrapport, og den tegner et urovekkende bilde av kraftbalansen i årene frem mot 2030. Rapporten redegjør et behov for 60 TWh økt krafttilgang innen 2030, og potensial for ny kraftproduksjon og energieffektivisering.

I mars i år ble derfor Olje- og energidepartementet, NHO og LO enige om å samarbeide om tiltak, mobilisering og grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge frem mot 2030.

Samarbeidet, som har fått navnet «Kraftløftet», har til hensikt å finne regionale muligheter for ny kraftproduksjon og energieffektivisering, og sikre rask gjennomføring.

LO og NHO har også satt ned en egen «enøk-gruppe» som har ansvaret for å utarbeide en felles strategi for energieffektivisering og lokal kraftproduksjon. For det finnes et betydelig uutnyttet potensial for energieffektivisering, gjenvinning og fleksibilitet i både privatboliger og i industrien.

Til sammen kan dette frigjøre store mengder kraft til markedet. Potensialet i smart energibruk og i energieffektivisering som varmepumper, isolering av bygg og utskifting av vinduer, og i energifleksibilitet ved energilagring, biovarme eller solkraft, for å nevne noe, er stort og realistisk, men det krever politisk handlekraft for å utløses.

I tillegg krever det at vi alle, husholdninger, næringsliv og det offentlige, setter seg inn i mulighetene som ligger der.

Det offentlige bør legge enøk inn som en naturlig del av offentlige innkjøp, og i offentlige anbud på nybygg eller ombygging. Kommunene på sin side må være på tilbudssiden når det gjelder tilrettelegging, råd og bistand til husholdningene og lokalt næringsliv som ønsker å gjennomføre enøktiltak.

På den måten kan vi både få ned strømkostnadene for den enkelte, og være en del av løsningen for både å sikre nok kraft og redusere klimagassutslippene.


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.