I 2003 var andelen fast ansatte i fiskeforedling med norsk statsborgerskap 88 prosent. I 2013 var denne andelen redusert til 58 prosent. En forlengelse av trenden tyder på under halvparten av de fastansatte i fiskeindustrien i dag er norske.