Dagens Næringsliv har hatt samtaler med tidligere ansatte i internrevisjonen i Equinor. Avisen har også fått tilgang til en rekke internrevisjonsrapporter som har belyst manglende kontroll og ukultur. Dagens Næringsliv hevder også å spore snev av resignasjon i rapportene til internrevisjonen etter som årene gikk og problemene vedvarte.

Rapportene er blitt beskrevet som «røde». «Rødt» betyr «svært alvorlig» innen risikostyring.

Sagt med andre ord: en rød rapport som omtaler forhold med svært alvorlig konsekvens må styret bruke tid på å sette seg grundig inn i. Du kjører ikke på rødt lys gjennom et trafikkert veikryss. I så fall er du villig til å ta i overkant høy risiko.

I sin bok «Skin in the game» (2018) tar Nassim Nicholas Taleb for seg hvor viktig det er at beslutningstagere berøres av beslutningene de fatter. Han viser til keisere som førte sine soldater i krig og satte sitt eget rike og liv på spill. De måtte vurdere risikoen knyttet til beslutningene sine – både oppsiden og nedsiden. De kunne vinne et rike eller tape – i verste fall sitt eget liv.

Taleb peker også på beslutninger og fordeling av risiko innen næringsliv. Næringslivet opererer med incentiver og bonuser til beslutningstagere i styrer og ledelse. De kan fatte beslutninger på vegne av fellesskapet uten å måtte akseptere de potensielle nedsidene av risikoen.

En dårlig beslutning har ingen større konsekvens hvis beslutningstager ikke berøres nevneverdig av det. Bonus og incentiver bidrar til at du kan få større uttelling jo mer risiko du er villig til å ta.

Det er ikke tut og kjør når du selv sitter bak rattet i bilen og det lyser rødt i veikrysset. Du kan gå på en skikkelig smell. Nedsiden av å kjøre på rødt er tydelig for deg. Du berøres av din beslutning.

Equinor har tapt astronomiske summer på fellesskapets vegne, uten at det ser ut til å få konsekvenser for noen. Fellesskapet må trolig ta den smellen. Ansvar pulveriseres, og kostnaden fordeles til syvende og sist på deg og meg.

Vi tar en for laget. Men det føles ikke greit.

Virksomheter møter et stadig mer komplekst og dynamisk risikobilde. Dette må styrer forholde seg til. Aksjeloven pålegger styret å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal også holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og iverksette de undersøkelser som er nødvendig for å utføre disse oppgaver. Her kommer internrevisjonen inn som et viktig verktøy. Den rapporterer direkte til styret og skal opptre uavhengig av linjen, altså den operative ledelsen. Det er gunstig, gitt at internrevisjonen også kan påpeke svakheter i ledelsen som sådan.

Internrevisjonen har som oppgave å male fanden på veggen der det trengs og proaktivt bidra til å identifisere muligheter for virksomheter fremover. Men det er til syvende og sist styret som fatter beslutninger og må dra i nødbremsen der det trengs.

Er det noe Covid-19 har lært oss, så er det at liten tue kan velte stort lass. Global pandemi var muligens på enkelte risikokart rundt omkring, men man skal ha vært rimelig god på krisemaksimering for å se for seg omfanget og konsekvensene.

Er det ikke nettopp det styrer må bli bedre på fremover? Sørge for gode strategi- og risikodiskusjoner der informasjon og scenarioanalyser fra forskjellige kilder ligger til grunn for strategiske beslutninger.

En aggressiv internasjonaliseringsstrategi som i stor grad baserer seg på forutsetning om en vedvarende oljepris på 100 dollar fatet, fremstår som et nokså ensidig informasjonsgrunnlag inn i en strategidiskusjon. Når det hele toppes med svak økonomikontroll, sjenerøse bonusordninger og et unorsk pengeforbruk, er det betimelig å spørre hvem som bør ta selvkritikk og ansvar.

Marit Trodal
Marit Trodal
Ellen Brataas
Ellen Brataas

«Verdens dyreste kalkun» har ingen underholdningsverdi i denne sammenheng. Dette har vært en flopp fra ende til annen. Men om ikke annet bør den bli et symbol for lærdom i fremtiden.

Hører du alarmen gå, så sjekk om det brenner.

For ordens skyld: Vi jobber begge i internrevisjonsforeningen – Institute og Internal Auditors (IIA Norge) – men skriver dette for egen regning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.