Statsminister Jonas Gahr Støre har full forståelse for at folk strever med rekorddyr strøm, men vil ikke øke strømstøtten til vanlige husholdninger. Han beskriver den som den mest omfattende strømstøtteordning i Europa.

Ingen land bruker så mye strøm til oppvarming som Norge. I Sverige er strømforbruket per husholdning halvparten av det norske. I Danmark og Tyskland mindre enn fjerdeparten. Dette skyldes en utstrakt bruk av fjernvarme.

Danske husholdninger med fjernvarme har svært lave oppvarmingskostnader, eierne av et dansk standardhus betaler (ifølge Videncenteret Bolius) uten støtte 13.000 danske kroner i 2022 til oppvarming inkl. varmtvann.

Det er historiske årsaker til at nordmenn nesten utelukkende bruker strøm til oppvarming. Basert på nedbetalte vannkraftverk har norske husholdninger i lange tider betalt mindre enn 30 øre pr kWt og ikke hatt rasjonelle grunner til å foreta langsiktige investeringer for å spare strøm. Heller ikke fra statlige faginstitusjoner er det sendt signaler om at strømprisene vil mangedobles. Så sent som i desember 2021, da prisen i sør var 150 øre, publiserte Statnett en markedsanalyse med en snittpris på 70 øre i 2022 fallende til 55 øre i 2026.

Det er derfor helt åpenbare grunner til at Norge bør ha en langt mer omfattende strømstøtteordning enn resten av Europa.

Mye taler for at norske husholdninger i relativ forstand kommer dårligere ut enn de fleste andre landene.

Det er for øvrig verd å merke seg at den svenske strømstøtten kalles tilbakebetaling. Ifølge Energi Norge vil staten i 2022 få ekstraordinære inntekter fra vannkraften utover et normalår på 70 milliarder kroner, mens regjeringen anslår en tilbakebetaling til husholdningene på 41 milliarder kroner. Ikke lett for husholdningene å tilpasse seg en høyst uventet «skatteøkning» på snaue 30 milliarder kroner fra det ene året til det neste. Vanlige folks reaksjon kan avleses i meningsmålingene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.