«Konkurransepolitikk» i meierisektoren?

Konkurransen på melk og meierivarer er svak. Den styrkes neppe dersom landbruksbyråkratiet skal ivareta den.

Både Q-meieriene og Synnøve Finden har behov for identiske rammevilkår som samvirket Tine. Det er en iboende skjevhet i markedet: Tines overskudd betales for eksempel til eierne, som også leverer melk, mens Q både må betale utbytte til eiere og matche melkeprisen til leverandører. Foto: Kjersti Binh Hegna
Både Q-meieriene og Synnøve Finden har behov for identiske rammevilkår som samvirket Tine. Det er en iboende skjevhet i markedet: Tines overskudd betales for eksempel til eierne, som også leverer melk, mens Q både må betale utbytte til eiere og matche melkeprisen til leverandører. Foto: Kjersti Binh Hegna
Publisert 20. February 2017, kl. 18.45Oppdatert 18. April 2017, kl. 09.09