Lovene finnes allerede – det som mangler, er at selskapene følger dem. I et tilsvar på artikkelen i DN 20. juli hevder daglig leder i Wolt, Elisabeth Stenersen, at tariffavtalen mellom Fellesforbundet og Foodora er «unnlatt (sic) offentligheten» og hun etterlyser økt transparens.

Tariffavtalen mellom Foodora og Fellesforbundet er behørig omtalt i mediene. I etterkant av avtaleinngåelsen inviterte Fellesforbundet Wolt til et møte om ansettelsesforhold. Wolt skulle så vurdere sin modell og var velkomne tilbake for spørsmål, men har ikke latt høre fra seg.

Stenersens uttrykte savn av transparens fremstår følgelig opportunistisk og absurd, ikke minst på bakgrunn av at Wolt avkrever egne «partnere» total taushetsplikt omkring deres avtalebetingelser. Situasjonen i dag er at Wolts «selvstendige» bud er sterkt underbetalte sammenlignet med foodoras bud. Dette fordi Wolt-budene utelukkende får betalt per levering (den garanterte minstelønnen for «prebookede» skift – i seg selv en merkelig ordning for bud som påstås å være «selvstendige» – kan i praksis ignoreres) samtidig som den bejublede «fleksibiliteten» der bud kan jobbe når de vil, sørger for at de alltid er overbemannet. Dermed får ingen nok leveringer til å tjene skikkelig. Disse problemene er imidlertid underordnet det virkelig alvorlige, nemlig total mangel på stillingsvern, medbestemmelse, forhandlingsrett, sosiale goder og alt som heter HMS.

Stenersen hevder at Wolt «har tatt til orde for rettferdige lover og regler som gjelder for alle selskap i vår bransje». De lovene finnes allerede – det som mangler, er at selskapene følger dem. Loven tillater ikke vilkårlig omgåelse av arbeidsgiveransvar ved å benevne det som i realiteten er arbeidstagere som «selvstendige». Videre er regelen faste ansettelser (AML §14-9) og tariffavtaler som åpner for høy grad av fleksibilitet. Fleksibiliteten de nye plattformselskapene etterstreber, er på bedriftens premisser, ikke arbeidstagerens.

Med vår høye organisasjonsgrad står vi ryttere i Foodora sterkt, med direkte innflytelse på driften. Etter å ha tvunget gjennom en tariffavtale ser vi nå at Foodora er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Dette viser at det ikke finnes noe motsetningsforhold mellom nye bransjer og ny teknologi og et organisert arbeidsliv. Spørsmålet er om nye selskaper lykkes med å etablere seg ved å omgå loven, drive konkurranse på ulike vilkår og dermed undergrave den betydelige fremgangen som er gjort.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.