Innlegg: Samarbeidet om etterretning, overvåkning og sikkerhet fungerer godt

Debatten om samarbeid om etterretning, overvåkning og sikkerhet er viktig, men Nupi-forskernes premiss er feil.

Felles cyberkoordineringssenter er et samarbeid mellom Etterretningstjenesten, PST, NSM og Kripos, skriver Frank Bakke-Jensen og Monica Mæland.
Felles cyberkoordineringssenter er et samarbeid mellom Etterretningstjenesten, PST, NSM og Kripos, skriver Frank Bakke-Jensen og Monica Mæland.Foto: NSM
Publisert 12. February 2021, kl. 18.54Oppdatert 12. February 2021, kl. 18.54