Skal vi tro Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, ser forbundet også verdien av ha helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper på sykehusene våre (innlegg i DN 20. januar). Det er bra, for skal vi fortsatt ha et fungerende helsevesen, må vi ta i bruk hele laget. Det vil gagne alle, og særlig sykepleierne.

Helt siden 1980-tallet har antallet helsefagarbeidere og hjelpepleiere i norske sykehus sunket. Dette har ført til at sykepleiere står igjen med så mange oppgaver, at deres arbeidshverdag blir umulig. Årsakene er mange, og Larsen er i sin kronikk innom noen av dem.

Det hun derimot ikke svarer godt nok på, er: Hvorfor skulle økt spesialisering og avanserte arbeidsoppgaver tilsi kompetanseheving og økt krav til sykepleierne, men ikke til andre helsearbeidere?

Hvorfor skulle det bety at helsefagarbeidere i praksis fikk arbeidsnekt på sykehusene våre?

De skulle i stedet fått den samme muligheten som sine kolleger.

I kommunehelsetjenesten har jaget etter formalkompetanse også gjort at man gjør tidvis merkelige prioriteringer. Enkelte norske kommuner går svært langt i å gi kun sykepleiere privilegier for å jobbe der, uten at dette nødvendigvis har den store effekten eller er bærekraftig. Kommunene må slutte å konkurrere med naboen om de samme ressursene, men heller bidra til å bygge opp kompetent helsepersonell som er motivert for å jobbe der.

25 prosent av de som jobber i norske kommuner har ikke formell, helsefaglig kompetanse.

Ordninger som for eksempel «fagbrev på jobb» er en langt mer farbar vei for å skaffe seg nødvendig helsepersonell. Om man vil redusere belastningen på sykepleierne og gi dem mer tid til oppgavene de er spesialisert til å utføre, må man utvikle kompetansen til helsefagarbeiderne. Det vil gi sykepleiere, helsefagarbeidere og andre en bedre arbeidshverdag.

Det er gledelige nyheter når Larsen skriver at DNs påstand om at NSF stiller steile krav om «ikke å jobbe mer enn hver tredje helg» er feil. I dag er sykepleiermangelen et mye større problem i helgene, og belastningen på annet personell er stor. Vi ser frem til å samarbeide med NSF for å få til mer heltid.

Arbeid i helg er en belastning, og det er viktig at vi fordeler denne så rettferdig som mulig i alle deler av helsetjenesten.

For å møte den varslede og eksisterende bemanningskrisen i helsesektoren, må vi fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre, og bemanningen må styrkes. Ansatte må ha forutsetninger for å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte.

Helsefagarbeidere kan løse langt flere oppgaver enn hva som er vanlig i dag, og sykepleierne må få frigjort tid til å utøve sykepleie. Det er sammen vi løser fremtidens utfordringer i helsetjenesten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.