I DN 20. januar skriver Sykepleierforbundets (NSF) leder Lill Sverresdatter Larsen at en sykepleier får mindre betalt på søndag enn på torsdag. Det er ikke riktig.

I tariffavtalen mellom NSF og Spekter er det avtalt at det betales et tillegg på lønnen på minst 23 prosent for arbeid på lørdag og søndag. Arbeid på søndag lønnes altså bedre enn arbeid på torsdag.

Det er heller ikke riktig, slik Larsen hevder, at «stort sett alle sykepleiere arbeider 400 helgetimer årlig». I sykehusene viser lønnsstatistikken at sykepleiere og spesialsykepleiere i snitt jobber rundt 200–250 helgetimer pr år, altså sjeldnere enn hver tredje helg i snitt – siden man ofte jobber både lørdag og søndag når man først jobber helg.

Til orientering tillater arbeidsmiljøloven arbeid hver lørdag, og annenhver søndag.

Det er lett å forstå at ansatte ønsker mest mulig fri i helgene, og arbeidsgiverne vil selvsagt også begrense helgearbeidet mest mulig. Men helsesektoren må være bemannet også på søndag. Larsen går langt i å tilbakevise helgearbeidets betydning for bemanningsutfordringene i helsesektoren. Det er solid dokumentert, blant annet av Skift-turnusutvalget, Arbeidstidsutvalget og sentrale forskningsmiljøer at fagforeningers krav om arbeid hver tredje helg skaper behov for flere hoder, enten i deltidsstillinger eller fra bemanningsbyrå.

Jeg er enig med Larsen i at det ikke blir grunnlag for næringsliv i kommunene, om ikke kommunene har sykepleiere. Jeg vil også minne om at det ikke blir grunnlag for helsetjenesten, uten et økonomisk verdiskapende næringsliv heller. Finansieringen av helsetjenesten er basert på inntekter fra næringslivet og fra folks vilje til å betale skatt.

Debatten fremover bør dreie ser mer om sammenhengen mellom økonomisk verdiskaping og velferd, og mindre om hver enkelt sektors rammebetingelser isolert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.