Bernt Arne Ødegaard, professor i finans, og Benn Folkvord, professor i skatterett, begge fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Norge mister milliarder i utbytteskatt

Norge går glipp av milliarder i utbytteskatt som følge av ganske enkle tilpasninger til reglene. Stikkord: aksjehandel i «dark pools».

Publisert: Oppdatert:

Denne typen skattemotiverte transaksjoner er blitt flyttet fra det mest opplyste markedet, Oslo Børs, til de nyere markedsplassene («dark pools»), hvor mange transaksjoner kun blir rapportert i ettertid. Foto:
Denne typen skattemotiverte transaksjoner er blitt flyttet fra det mest opplyste markedet, Oslo Børs, til de nyere markedsplassene («dark pools»), hvor mange transaksjoner kun blir rapportert i ettertid. Foto: (Foto: Per Ståle Bugjerde)