I innlegg i DN 11. februar reiser administrerende direktør Idar Kreutzer og analysesjef Dag Henning Jacobsen i Finans Norge spørsmål om Finanstilsynet har tatt inn over seg det kraftige fallet i det normale rentenivået og betydningen det har for balansen i bolig- og gjeldsmarkedet. De savner Finanstilsynets vurdering.

Finanstilsynet publiserer regelmessig vurderinger av utsiktene for finansiell stabilitet. Der fremgår det blant annet at Finanstilsynet mener den sterke veksten i boligpriser og husholdningsgjeld er etterspørselsdrevet, med langvarig lav rente som en viktig drivkraft.

Husholdningenes gjeldsgrad er doblet de siste 20 årene, og mange husholdninger har nå svært høy gjeld. Rentebelastningen er forholdsvis lav, men den vil øke markert selv ved en moderat renteøkning.

Selv om de høye nivåene på gjeld og boligpriser i stor grad kan forklares med utviklingen i fundamentale faktorer, som inntekter og rente, utgjør dette likevel en vesentlig systemrisiko. Fundamentale faktorer kan endre seg brått og kraftig, og føre til alvorlige realøkonomiske og finansielle forstyrrelser. Finanstilsynet må ta hensyn til dette i risikovurderingene. Det betyr ikke at vi avviser muligheten for at et lavt rentenivå kan vare lenge, slik beregninger av normalrenten kan indikere.

Finanstilsynets vurdering av sårbarheten i det norske gjelds- og boligmarkedet deles av flere, blant annet Finansdepartementet, Norges Bank, IMF og OECD.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.