Tesla-aksjen falt mer enn seks prosent da S&P annonserte at Tesla fjernes fra deres ESG-500 liste. Markedet frykter at store forvaltere som Oljefondet og Blackrock skal selge seg ut av Tesla.

Elon Musk hevder at S&P har mistet all integritet og troverdighet når olje- og gassgiganten Exxon er rangert blant de ti beste ESG-aksjene i deres indeks, mens Tesla altså kastes ut.

ESG handler om miljø, sosiale og styringsmessige forhold ( «environmental», «social» og «governance»).

Joachim Nahem
Joachim Nahem (Foto: Christopher Olssøn)

I sitt innlegg i DN 25. mai gir Ibrahim Pelja fra NHH en god analyse av «fallgruvene» til ESG-rangeringer og forklarer hvorfor Exxon, et av verdens mest forurensende selskaper, er med i S&Ps rangering. Ethvert stort selskap, enten det har oljeutvinning eller resirkulering som forretningsmodell, må følge opp vesentlige risikoer knyttet til ESG. Det er et krav i den norske regnskapsloven og Det amerikanske finanstilsynet, SEC, har nylig foreslått enda strengere rapporteringskrav for børsnoterte selskaper.

Musk har uttalt – på Twitter, selvfølgelig – at «ESG er djevelens verk». Det er høyst diskutabelt, men det som er helt sikkert er at djevelen ligger i detaljene når det gjelder ESG.

S&Ps begrunnelse for å kaste Tesla ut av ESG-indeksen er enda mer finmasket enn fallgruvene Pelja fremhever:

  • Mangelfull rapportering om CO2-utslipp, særlig utslipp i verdikjeden.

Det hjelper lite at Tesla lager nullutslippsbiler hvis produksjonen og transporten er forurensende. Produksjon av batterier kan også medføre naturrisiko, ettersom det krever mineralutvinning, for eksempel fra koboltgruver i stort omfang.

Uten klimaregnskap eller -strategi kan hverken S&P eller investorer vurdere om Tesla faktisk har en bærekraftig forretningsmodell.

  • Anklager om rasediskriminering og dårlige arbeidsforhold ved Teslas Fremont-fabrikk i California. Amerikanske myndigheter etterforsker for tiden også Tesla i forbindelse med flere ulykker og dødsfall grunnet autopilot-funksjonen. Produktsikkerhet og styringsmessige forhold er også del av ESG.

Det bør ikke være oppsiktsvekkende at et selskaper som ikke har kontroll på risiko nedgraderes. At et selskap er «grønt» på ett område, gir ingen garanti for at det er «grønt» eller ansvarlige når det gjelder andre forhold.

Musk, med mange andre, trår feil når han sier at ESG er forbeholdt selskaper som er basert på positiv påvirkning ( «impact»), for eksempel på klimafeltet. Ifølge Musk er Tesla et bærekraftig selskap siden forretningsmodellen er basert på grønn teknologi – gitt at elbiler gir positiv klimaendring.

S&P har derimot et forklaringsproblem når indeksen består av selskap som er gode på å redegjøre for risiko, men som i sum har en negativ påvirkning på klima og miljø, som for eksempel Exxon. Det er ikke bare Musk, men også miljøforkjempere som Greenpeace som mener at ESG-fond grønnvasker. Aksjeindeksleverandørene – S&P, MSCI og andre – anklages for å vektlegge selskapenes risiko fremfor den risikoen selskapene påfører miljø, klima og mennesker.

Norske småsparere har gjennom DNB, Storebrand og KLP investert milliarder i fond som stemples «grønne» eller ESG-vennlige. De vil nok stusse over at S&Ps ESG 500-listen ikke bare inkluderer Exxon, men flere andre oljeselskaper. Flere studier viser at det ikke er nevneverdig forskjell på underliggende selskaper i ESG-fond sammenlignet med andre fond.

Det er et skrikende behov å forbedre ESG-vurderingene, men også å regulere hva som defineres som bærekraftig, slik EUs taksonomi har som formål. Inntil da må Musk og andre som vil redde verden, lese ESG-analyser som Fanden leser Bibelen.

En god ESG-vurdering er ofte bare et tegn på at selskap gir informasjon om miljø, sosiale og styringsmessige forhold – ikke i hvilken grad de påvirker dette i positiv eller negativ retning.

Position Green (tidligere The Governance Group) utgir årlig «Bærekraft på børs»- en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene notert på Oslo Børs.

Aksjeindeksleverandørene anklages for å vektlegge selskapenes risiko fremfor den risikoen selskapene påfører miljø, klima og mennesker

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.