Fredag er det 15 år siden investeringsbanken Lehman Brothers begjærte seg konkurs, hendelsen som på mange måter markerte starten på finanskrisen.

Vi har ved valgurnene nylig vist hvilket parti og hvilke politikere vi har tillit til. Tillit var det sentrale under finanskrisen. Over natten forsvant tilliten til finansnæringen, og vi fikk stryk både omdømme- og tillitsmessig.

Alexandra Morris
Alexandra Morris (Foto: dn)

Jeg er fortsatt den dag i dag forbannet på kjeltringene som solgte risikable produkter som trygge, og med det ødela finansnæringens rykte – og reduserte nordmenns pensjonskapital.

Forskning viser at manglende tillit gir redusert risikotagning. Fraværet av tillit til finansnæringen etter finanskrisen fikk nordmenn til å flytte penger fra fond og aksjer, til banksparing. Historien har vist at nettopp det har redusert avkastning på sparepengene betydelig.

I tillegg har det redusert nordmenns pensjon. Som følge av pensjonsreformen må vi selv ta større ansvar for pensjonen vår. Når selv unge mennesker velger høyrentefond i stedet for aksjefond, viser det oss at vi fortsatt mangler tillit. Med et perspektiv på 45 år viser historien at det er smart å investere i selskaper, ikke i renter.

Når vi i finansnæringen skal vise at vi fortjener nordmenns tillit. er ord verdiløse – det er handling som er avgjørende. Så hva lærte vi av 2008, og hva har vi gjort for å vise at vi er en næring nordmenn kan ha tillit til?

Finansnæringen er strengt regulert, og reguleringen er blitt strengere etter finanskrisen. Rådgiverne i næringen vår er utdannet til å gi råd, og rådene bygger på innsikt vi henter inn om kundenes situasjon, kompetanse, risikoprofil, tidsperspektiv og mål med sparingen. Dette sikrer at en gjennomsnittlig nordmann som sparer, ikke går inn i kompliserte produkter.

Å følge råd fra store aktører er i dag et trygt valg.

For å styrke tilliten ytterligere fremover, må vi i næringen fortsette arbeidet med å være konsistente i hvordan vi rådgir, kvalifiserer de som sparer og investerer, og forstår hva kundene egentlig er opptatt av.

Noe av det viktigste vi lærte av finanskrisen er at folk flest har lite kompetanse og innsikt i verdipapirmarkedene. Det har bedret seg lite siden da. Derfor må vi fortsette med vårt viktigste samfunnsoppdrag: å lære opp befolkningen i å ivareta egen økonomi og forvalte den med en god forståelse for risiko.

Alle saker som må behandles av Finansklagenemnda, er et lite tillitstap for bransjen. Selv om vi som profesjonelle aktører vinner frem med vår vurdering, er det en brist mellom forventninger og vår rådgivning. Derfor må vi fortsatt, 15 år etter Lehman Brothers´ fall, jobbe med å vise at vi fortjener nordmenns tillit, og at rådene vi gir er til å stole på.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.