Norge er ikke blitt en verdensledende havnasjon bare tuftet på flaks og tilgjengelige naturressurser. Verdiskapingen langs kysten er et resultat av behovet for inntekter til livets opphold, entreprenørånd, knallhardt arbeid, risikovilje, langsiktig tenkning og samspillet med et fungerende kapitalmarked med god kjennskap til lokale forhold og næringslivet.

Resultatene er ingen tilfeldighet, men en konsekvens av målrettet investering i felles infrastruktur.

Ta Austevoll som et eksempel. Med utgangspunkt i Austevoll er det bygget opp en rekke bedrifter i kapitalintensive næringer. Alt har vært, og er, avhengig av et velfungerende marked for fremmedkapital og egenkapital.

Erfaringene våre herfra er at tankesett, filosofi og geografi betyr mye for tilgangen på kapital – spesielt i nedgangstider. Lokalt forankrede kapitalkilder og finansiell infrastruktur har vist nødvendig innsikt og vilje til å stå sammen med bedrifter gjennom dårlige tider.

Vi tror at nasjonen har behov for eiere som ikke bare tenker kortsiktig profitt, men av og til også tenker «med hjertet». Det var tydelig under finanskrisen: De norske bankene holdt åpent, mens de aller fleste utenlandske aktørene trakk seg tilbake til sine egne markeder, som de kjente bedre.

Lærdommen ble at et sterkt nasjonalt bankvesen er avgjørende for et kapitalintensivt næringsliv i Norge.

Oslo Børs er et av de viktigste tannhjulene i norsk økonomi. Ved å tiltrekke risikokapital til norsk næringsliv spiller den en avgjørende rolle for verdiskaping over hele landet.

Rundt en tredjedel av kapitalen som er investert på Oslo Børs, er internasjonal, og det er bra. Vi tror likevel det er svært uheldig for utviklingen av norsk næringsliv om den norske stat skal bli alene om å representere et norsk eierskap i selskaper notert ved Oslo Børs og selskaper generelt. Det faktum at ikke norsk privat kapital evner å eie/kjøpe Oslo Børs, er også et sterkt signal om behovet for like konkurransevilkår.

Norske myndigheter må legge til rette for at norsk privat kapital i fremtiden kan konkurrere med internasjonal kapital. Det vil kunne bremse ytterligere forvitring av norsk privat næringsliv.

Oslo Børs har spesialisert sitt tilbud og har lykkes med å bli verdens største sjømatbørs, i tillegg til å være blant de ledende på oljeservice og shipping. Det har lagt grunnlaget for stor verdiskaping og mange arbeidsplasser langs kysten. I den brytningstiden vi er inne i, er det viktigere enn noensinne at vi har aktører som kjenner det lokale næringsliv godt.

Mens strukturutvikling har preget børsene i Europa, har Oslo Børs klart seg meget bra på egne bein. I sterk kontrast til alle de internasjonale børssammenslutningene i Europa, har Oslo Børs opprettholdt antallet børsnoterte selskaper de siste 20 årene. På de oppkjøpte børsene har det vært en halvering.

Frafallet er størst hos filialbørsene til Euronext, hvor selskapsflukten i snitt er nærmere 60 prosent.

Hvorfor skal vi selge unna en så viktig finansiell infrastruktur?

Teknologi kan ikke være argumentet. Gjennom samarbeidet med London Stock Exchange har Oslo Børs den mest moderne teknologien. Meglerhusene er godt fornøyd, og egenkapitalavkastningen på Oslo Børs har vært god de siste årene. Det viser at det er mulig å konkurrere og levere god avkastning som en uavhengig børs i Europa.

Vi er bekymret for hva et salg av Oslo Børs vil kunne bety for synligheten til norsk næringsliv og fremtidig tilgang på risikokapital. Vi mener det er uheldig at norsk innflytelse over kritiske deler av det norske kapitalmarkedet reduseres ytterligere.

Ved et salg av hele eierskapet til en utenlandsk aktør risikerer vi at beslutninger rundt norske selskapers kapitaltilgang tas med hensyn til å maksimere avkastningen til børsens eiere, heller enn til de noterte selskapene. Vi vil advare økosystemet rundt Oslo Børs mot de negative sidene ved sentralisering. Vi ved kysten kjenner på dem hver dag.

I 18 år har Oslo Børs vært eid av et fellesskap av norske og utenlandske eiere. Vi er ikke imot at utenlandske eier kjøper seg opp i børsen, men de bør ikke bli for dominerende.

Oslo Børs er så viktig for norsk næringsliv at den også trenger norske hender på rattet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette får milliardær Kjetil Holta til å rødme
01:49
Publisert: